MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

เด็กวิทย์เรียนรู้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 คลังความรู้และสื่อวิชาการด้าน STEM Education 2978
2 เด็กไทยรักษ์สมอง 1250
3 LEXiTRON พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 986
4 การค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ 656
5 การใช้ภาพอย่างปลอดภัย 716
6 งูกินนิ้ว - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 4373
7 พญาลืมงาย - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 3186
8 พญาลืมแลง - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 2615
9 หนูวิ่ง - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 9651
10 นกหวีดน้ำ - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 2708
11 นกหวีดไม้ไผ่ - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 3879
12 ลูกข่างโว้ - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 4530
13 ลูกข่างสะบ้า - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 3299
14 กำหมุน - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 5266
15 คนตำข้าว - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 2784
16 ไก่จิก - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 1676
17 อมรเทพ - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 3546
18 จานบิน - วิทยาศาสตร์กับของเล่นไทย 3694
19 การสร้างอาหารของพืช 15940
20 พลังงาน 545