MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  ภัยจากไฟฟ้าในฤดูฝน

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ เรามาทำความรู้จักกับอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า ตลอดจนการปฐมพยาบาลหรือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้า รวมถึงการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

   สื่อ หรือ ฉนวน คืออะไร
   สื่อนำไฟฟ้า คือ ทางเดินของไฟฟ้า เช่น เส้นลวด สายไฟ วัสดุที่เป็นโลหะ รวมถึงผิวหนังของคนเรา เพราะในภาวะที่เปียกชื้นผิวหนังคนเราก็สามารถเป็นสื่อชั้นดีให้กับไฟฟ้าได้เช่นกัน ฉนวนไฟฟ้า คือ วัสดุ วัตถุ หรือสิ่งของที่ไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ มักจะเป็นวัสดุแห้ง เช่น แผ่นยาง แผ่นไม้ พลาสติก ผ้า ฯลฯ

   อุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า อุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าที่พบได้บ่อยมักจะเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว และในบริเวณนั้นมีน้ำท่วมหรือชื้น ก็อาจจะเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าได้ นอกจากนี้อุบัติเหตุจากไฟฟ้าอาจจะมาจากภัยธรรมชาติ อาทิ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ซึ่งนับเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากที่สุด

   การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าเบื้องต้น

   1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ถูกไฟดูด ไฟช็อตให้เร็วที่สุด
   2. ตรวจดูหัวใจของผู้ประสบเหตุว่ายังหายใจอยู่หรือไม่ เพราะกระแสไฟฟ้าแรงสุงที่ไหลผ่านเข้าหัวใจ อาจทำให้คลื่นหัวใจหยุดเต้นได้
   3. นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

   ข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

   1. ห้ามเข้าไปช่วยผู้ถูกไฟฟ้าช็อต จนกว่าจะแน่ใจว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้สัมผัสกับสายไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้าใดๆ
   2. ถ้าผิวหนังผู้ที่จะช่วยนั้นเปียกชื้น ห้ามเข้าช่วยเหลือเพราะอาจจะเป็นตัวนำกระแสไฟและถูกไฟดูดได้
   3. ถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัย ให้เรียกผู้รู้มาช่วย หรือเรียกคนมาช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

   การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

   1. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ และควรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
   2. บริเวณที่วางสายไฟ ไม่ควรให้สิ่งของที่หนักทับและควรวางให้พ้นทางเดิน
   3. เครื่องใช้ไฟฟ้ามไม่ควรเปียกน้ำ
   4. ห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
   5. ไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียวกัน
   6. ต่อสายดินเพื่อให้กระแสไฟไหลผ่านลงดิน
   7. ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย

   แหล่งที่มา : "สาระน่ารู้" ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2553

    Items details

    • Hits: 3067 clicks
    • Average hits: 50.3 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 3
    น้อยมากที่สุด