MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

เกียรติประวัติ สวทช.

รวบรวมรางวัลและทุนต่างๆ จากผลงานการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาของบุคลากรของ สวทช. ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
101 ร่วมแสดงความยินดี ผลงานเขียน ศ.ดร.ไพรัช คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 7/2553 2894
102 ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล คว้ารางวัล The most interesting technology for investment 4752
103 บทความวิชาการของ ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธาได้รับเกียรติขึ้นหน้าปกวารสารวิชาการระดับโลก 4898
104 ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส คว้ารางวัล จาก WMRIF - 2nd International Workshop for Young Materials Scientists 4012
105 นักวิทย์นาโน : นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 5055
106 นักวิจัยจาก สวทช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 10200
107 ทีมนักศึกษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการในระดับนานาชาติ 4340
108 ปฎิทินวิชาการเนคเทคประจำปี 53 คว้ารางวัลชนะเลิศ "สุริยศศิธร" 4767
109 ดร.นิภา โชคสัจจะวาที ได้รับทุน 2010 Endeavour Executive Award 3603
110 โปรแกรมเซฟสมายล์ เวอร์ชั่น 2.0 จากเนคเทค คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 5019
111 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยไบโอเทค คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553 ด้านเกษตรศาสตร์ฯ 7796
112 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค คว้ารางวัลวิจัยจาก วช. ประจำปี 2553 5077
113 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร นักวิจัยไทยคนแรกได้รับเกียรติให้เป็น Senior Member ของสมาคม SPIE 5495
114 3 นักวิจัยจากไบโอเทค คว่ารางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2552 4209
115 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ 6049
116 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ คว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปีที่ 7 7337
117 รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552 ผศ.ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว 5068
118 สมาชิกหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี TSP รับรางวัลเหรียญทอง สาขาไบโอเทคโนโลยี ในงาน ITEX 09 3663
119 ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ประจำปี 2552 4576
120 ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ประจำปี 2552 4505

Page 6 of 10