MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
181 Startup Thailand 2016 1099
182 ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์นวัตกรรมและอาหารสัตว์ ช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ 929
183 ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 643
184 ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 899
185 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก(ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ของจีน กับ สวทช. 545
186 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 576
187 ก.อุตฯ สมอ. จับมือ ก.วิทย์ฯ สวทช. ขับเคลื่อน Thailand Spring up ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก 977
188 สวทช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ในงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559” 928
189 สวทช. จัดเสวนา “เปิดตัวสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร” ในงาน NAC2016 1116
190 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กระทรวงอุตฯ เดินหน้านำไทยสู่ศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตั้งต้นด้วยมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานเต้ารับเต้าเสียบและสถานีประจุไฟฟ้าก่อนเร่งทำให้ครบทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป 718
191 สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย" 1170
192 มทร.ล้านนา ผนึกกำลัง สวทช. ร่วมวิจัยและขยายผลสู่ชุมชน 694
193 ศาลปกครองเปิดช่องทางการเรียนรู้กฎหมายปกครอง ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 497
194 กระทรวงวิทย์ โดย สวทช. สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย เข้าถึงตลาดภาครัฐ เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” หนึ่งในมาตรการภาครัฐที่หนุนงานวิจัยไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล 847
195 เอกชนขานรับร่วมงาน CEO Innovation Forum 2016 พร้อมเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม 829
196 ซอฟต์แวร์พาร์ค จับมือ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็มจัดประกวด “สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท 871
197 นิทรรศการ FUTURE FOOD : the NEXT for better life 678
198 สวทช. ผนึก มทร.อีสาน สร้างเครือข่าย ITAP รองรับ SMEs พื้นที่ภาคอีสาน มุ่งขับเคลื่อนสังคมให้อยู่ดีกินดี 665
199 ITAP สวทช. แถลงผลงานรอบ 5 เดือน เดินหน้าเคียงข้าง SMEs ให้ยั่งยืนเติบโตด้วยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 726
200 ขอแสดงความชื่นชม นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 318
201 ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา Food Innovation Networkสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรม 788
202 กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จับมือกระทรวงคมนาคม จัดงานโชว์ผลงานวิจัยระบบขนส่งทางรางที่พัฒนาในไทยและมีมาตรฐาน เตรียมใช้เสริมโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล 702
203 ขอเชิญ SMEs ร่วมสัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด เพื่อโอกาสใหม่ของธุรกิจ 841
204 เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงาน CEO Innovation Forum 2016 1188
205 กระทรวงอุตฯ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ดันผู้ประกอบการไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนอก พร้อมชูไอเดีย “Green SMEs” อัพดีกรีรายย่อยไทยในเวทีโลก 600
206 ITAP สวทช. หนุน SME สร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้พร้อมอวดโฉมเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบสุดชิค! ในงาน TIFF2016 759
207 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหนุนการจัดงาน Startup Thailand 2016 เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่สร้างความเข้มแข็งและสร้างตลาดใหม่ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 652
208 สวทช. ก.วิทย์ รุกคืบสนองนโยบายรัฐบาลต่อเนื่องล่าสุดจับมือ มทร.ธัญบุรี ดำเนินเครือข่าย ITAP แห่งใหม่เน้นช่วยเหลือ SME พื้นที่ภาคกลาง เติบโตยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 589
209 สวทช. โดยโครงการ TAIST - Tokyo Techเปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 90 ทุน 852
210 พัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 661

Page 7 of 141