MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  เครื่องรับซื้อขวดน้ำพลาสติกใส 'แยกขยะ' ได้เงิน-ได้บุญ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   "พี่เพ็ท" คือ ตู้อัตโนมัติ สำหรับรับซื้อขวดน้ำพลาสติกใสประเภท PET (Poly Ethylene Terephthalate) ที่คนไทยมักจะเรียกกันติดปากว่า "ขวดเพ็ท" มีลักษณะคล้ายๆ กับตู้เอทีเอ็ม แต่มีสีสันสดใสกว่าและมีขนาดหนามากกว่ามากเนื่องจากต้องใช้บรรจุพลาสติกที่รับซื้อ

   อังกูร บุรินทรชาติ เจ้าของแนวคิดเครื่องนี้อธิบายที่มาที่ไปของการสร้างให้ฟังว่า เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกที่ชื่อว่า "พี่เพ็ท" เป็นหนึ่งในโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส่วนหนึ่งจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.)และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเริ่มต้นแนวคิดมาจากสิ่งที่พบเห็นทั่วไปในสังคมคือ พฤติกรรมของ "คนที่ไม่ค่อยแยกขยะ"

   อังกูรเสริมว่า แม้จะมีถังขยะแต่ละประเภทแบ่งให้เห็นเป็นสีน้ำเงิน เขียวเหลือง อย่างชัดเจนตามประเภทขยะ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังใส่ทุกอย่างรวมกัน จึงอยากจะจูงใจให้คนไทยรู้จักการแยกขยะ "ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะจากครัวเรือนโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี และส่วนมากจะเป็นขยะที่มาจากขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่มหรือขวดเพ็ทเพราะคนไทยหันมาซื้อน้ำดื่มสำเร็จรูปกันมากขึ้น เมื่อเครื่องนี้สำเร็จออกมา บางคนเขาก็บอกว่าไม่แปลกหรอก เพราะเมืองนอกเขามีแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็จริง เพียงแต่เราเอาเข้ามาปรับปรุงโปรแกรมบางส่วนให้เหมาะกับพฤติกรรมของคนไทย คือ คนไทยชอบทำบุญ เราก็จะมีโปรแกรมให้กดโอนเงินไปให้มูลนิธิที่ต้องการ หรือคนไทยชอบบัตรส่วนลด ก็จะมีส่วนลดของร้านค้าต่างๆ ให้เลือกแทนการรับเป็นเงินสดเป็นต้น" อังกูรกล่าว

   อังกูรเชื่อว่า"พี่เพ็ท" จะทำให้เกิดแรงจูงใจให้คนหันมาใช้บริการได้ เนื่องจากหากนำขวดน้ำพลาสติกใสมาขายให้ตู้นี้สามารถเห็นผลตอบแทนได้ชัดเจนคือ เมื่อใส่ขวดเข้าไปแล้วเครื่องจะคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินทันที แต่จะถอนได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนขั้นต่ำหนึ่งบาท เพราะเครื่องสามารถจ่ายได้แค่เหรียญบาท เหรียญห้าและเหรียญสิบเท่านั้น หรืออยากจะเก็บสะสมจำนวนเงินไว้แล้วค่อยถอนเมื่อครบจำนวนเงินที่ต้องการก็ได้ แต่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน ซึ่งสามารถสมัครกับตัวเครื่องได้เลย โดยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นหากไม่รับเป็นเงิน จะรับเป็นส่วนลดเพื่อนำไปใช้กับร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ หรือหากจะให้บริจาค เครื่องนี้ก็สามารถทำได้โดยกดบริจาคผ่านเครื่องได้เลย

   เจ้าของแนวคิดเครื่องรับซื้อขวดพลาสติกใสอัตโนมัติ เชื่อว่าการใช้เครื่องนี้ยังเป็นการสร้างวินัยทางอ้อมอีกด้วย อย่างเช่น ถ้าใส่ขวดที่บิดๆ เบี้ยวๆ เข้าไป เครื่องก็จะตีกลับออกมาเพราะเครื่องไม่รับ หรือใส่ขวดที่มีน้ำเพราะจะทำให้ชั่งแล้วได้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เครื่องก็จะคืนขวดกลับออกมาตรงกันข้ามถ้าเราใส่ขวดประเภทที่เครื่องรับ คือ ขวดเพ็ทหรือขวดพลาสติกใส ในลักษณะที่ดีคือ ไม่บุบ ไม่บี้ เครื่องก็จะชั่งน้ำหนักแล้วคำนวณเป็นจำนวนเงินให้เจ้าเครื่องนี้จึงช่วยป้องกันคนที่คิด "ตุกติก" ได้

   "เมื่อใส่ขวดเข้าไปแล้วเครื่องก็จะบดขวดพลาสติกให้เป็นเส้นขนาดไม่เกิน 1x2 ซม. เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลต่อไป"อังกูรอธิบาย เมื่อถามว่าแล้วฉลากพลาสติกกับปากขวดที่เป็นเกลียว จะทำอย่างไร? เพราะเห็นว่าใส่เข้าไปทั้งที่ไม่ได้แกะฉลากออก? เพราะว่าด้านหน้าเครื่องจะมีตัวอ่านบาร์โค้ดจากขวดอยู่เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และใส่ลงในช่องใส่ขวด ส่วนฝาจะใส่อีกช่องหนึ่งที่หน้าตู้จะมีช่องแยกให้ใส่ระหว่างฝากับตัวขวดน้ำ โดยฉลากพลาสติกจะแยกออกไป

   ตอนนำไปทำความสะอาดโดยลม ส่วนปากขวดส่วนที่เป็นเกลียวหมุนก็จะแยกออกอัตโนมัติตอนนำไปล้างด้วยน้ำ เพราะส่วนที่เป็นปากขวดจะลอยเนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ แต่ส่วนที่เป็นตัวขวดจะจมเนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ เส้นพลาสติกที่ได้สามารถเอาไป"รีไซเคิล" ได้หลายรูปแบบ "เอาไปทำเสื้อหนาว เฟอร์นิเจอร์ หรือว่าขวดบรรจุน้ำเหมือนเดิมก็ได้"อังกูรกล่าวและบอกว่า หลังจากนำออกจากตู้จะนำเส้นพลาสติกที่ได้ไปหลอมที่อุณหภูมิ 170 องศาซึ่งเป็นระดับความร้อนที่ฆ่าเชื้อโรคได้ โดยผู้ผลิตขวดน้ำจะนำเม็ดพลาสติกใหม่ที่เป็นพลาสติกเกรดเอ 70% ผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติกเกรดบี 30% ทำให้สีขวดออกมาใสเหมือนเดิม

   ที่มา: ชุติมา สิริทิพากุล. หนังสือพิมพ์มติชน. ฉบับวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

    Items details

    • Hits: 8736 clicks
    • Average hits: 136.5 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 10
    น้อยมากที่สุด