MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ได้แล้ว 10 ทีมสุดท้ายประกวดนวัตกรรมฟินเทคพร้อมพิชชิ่งชิงทุนยอดเยี่ยม 7 กุมภานี้

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าครึ่งทาง กับการประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทคในโครงการ Fintech Challenge ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ รวมถึงเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ล่าสุดได้แล้ว 10 ทีมสุดท้าย พร้อมรับทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดต้นแบบนวัตกรรม ทีมละ 20,000 บาท และโอกาสรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ก่อนจะร่วมชิงทุนนวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยมรอบสุดท้าย ชิงทุนกว่า 400,000 บาท ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ศกหน้า 

   alt

   นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. กล่าวว่า “จากการเริ่มเปิดตัวโครงการ Fintech Challenge มาตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา มีทีมที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 120 ทีมในรอบแรก หลังจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 22 ทีม เพื่อร่วมกิจกรรม Boot Camp 3-day Fintech Ideas เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรระวัง ข้อแนะนำในการทำธุรกิจการเงิน ต่อด้วยความรู้ในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ ก่อนประมวลเป็นผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำเสนอในวันท้ายๆ ของการจัดแคมป์ ด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ผลกระทบ ความโดดเด่นของชิ้นงาน รวมทั้งรูปแบบธุรกิจ ความเป็นไปได้ และการใช้ได้จริง มีทีมที่ได้คัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม พร้อมรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทันที ทีมละ 20,000 บาท  เพื่อพัฒนาต่อยอดต้นแบบนวัตกรรม และโอกาสรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงพื้นที่ใช้สอบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมจากผู้ให้การสนับสนุนตลอดช่วงการพัฒนาต้นแบบ เพื่อให้พร้อมนำเสนอจริงในรอบสุดท้าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ศกหน้า เพื่อค้นหาสุดยอดทีมผู้พัฒนานวัตกรรมฟินเทคยอดเยี่ยม รับทุนจำนวน 3 ทุน มูลค่ารวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล”

     

    alt  alt

     

     

    “โครงการ Fin Tech Challenge จะส่งผลให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีแนวความคิดที่กว้างไกล พัฒนาสินค้าที่ไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งหน่วยงานผู้กำกับดูแลจะได้เข้าใจถึงแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมการเงินและประเทศชาติได้ ก่อให้เกิดการแข่งขันเทียบทันนานาประเทศในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดประกันภัยต่อไป” นายเฉลิมพล ตู้จินดา กล่าว

    alt  alt

    ทั้งนี้ 10 รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ทีม Aborrow  ทีม C3.Finance ทีม COINEX  ทีม FundRadars ทีม PeerPower ทีม PetInsure ทีม PrivateChain ทีม SmartContract Thailand ทีมจับจ่าย และทีมสานฝัน

    Items details

    • Hits: 636 clicks
    • Average hits: 1 click / day

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด