MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  นักวิทย์'รู้เปลี่ยนโรค'

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    ความสนใจเรื่องมะเร็งที่มีมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา ทำให้วันนี้ของ "รศ.มธุรสพงษ์ลิขิตมงคล" กับการค้นพบกลไกการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก องค์ความรู้ใหม่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกในวารสารนานาชาติ และได้รับการยกย่องให้เป็นบทความสำคัญทางวิทยาศาสตร์จากเว็บไซต์แห่งสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา และเว็บไซต์ Women's Health Weekly ของสหรัฐอเมริกา

             รศ.มธุรส อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจเรื่องมะเร็งมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ฝรั่งเศส โดยช่วงนั้นเลือกศึกษามะเร็งเต้านม เพราะผู้หญิงเป็นกันมากทั่วโลก จึงอยากเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการเกิดมะเร็ง และการทำงานของเซลล์มะเร็งเต้านมว่าเป็นอย่างไร

             "มะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติของยีนและมีฮอร์โมนเพศมาเกี่ยวข้อง แต่มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ชนิด 16 และ 18 นี่คือความรู้พื้นฐานที่มีมานาน รวมทั้งสามารถค้นหาได้ในกูเกิล  แต่สำหรับกลไกการทำงานของเชื้อไวรัสเอชพีวีในเซลล์มะเร็งปากมดลูกขณะนั้นยังรู้กันน้อย แต่น่าสนใจมาก เพราะเอชพีวีเป็นไวรัสขนาดเล็กมาก แล้วทำร้ายคนได้อย่างไร"

             :มะเร็งปากมดลูกดื้อยา?

             ช่วงแรกเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยในปี 2532 เธอยังไม่มีโอกาสที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในการศึกษาวิจัยเรื่องมะเร็ง แต่มาช่วยวิจัยในโครงการมาลาเรียของ ศ.สกล พันธุ์ยิ้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ 4-5 ปี  เพราะช่วงนั้นมาลาเรียกำลังระบาดเป็นอย่างมาก รวมถึงได้ศึกษาวัณโรคควบคู่ไปด้วย

             ความสนใจเรื่องมะเร็งถูกรื้อฟื้นอีกครั้งในปี 2540 เมื่อต้องเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ จึงได้กลับมาศึกษาวิจัยเรื่องมะเร็งตามความตั้งใจที่มีมาตั้งแต่ต้น โดยมุ่งประเด็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งและเหตุใดการรักษาผู้ป่วยบางกลุ่มจึงไม่ได้ผลอีกทั้งขณะนั้นหญิงไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกกันมาก

             "การวิจัยไม่ได้ง่ายเหมือนจับวาง แต่ต้องค่อยๆ ศึกษาไปทีละขั้นตอน ว่าเชื้อไวรัสเอชพีวีที่พบในคนไทยเป็นชนิดใดและสายพันธุ์ใด การค้นคว้าทดลองต้องปรับเปลี่ยนวิธีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ กระทั่งพบต้นตอว่า โปรตีนชื่อ E6* ที่ไวรัสเอชพีวี 16  สร้างขึ้นมาสามารถรบกวนการทำงานของยีนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก ด้วยการทำให้เซลล์สร้างเอนไซม์ Aldo-keto reductase เพิ่มขึ้นส่งผลให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกเกิดการดื้อต่อยาบางชนิด" นักวิจัยกล่าวถึงความสำเร็จที่พบ

             "ในโครงการวิจัยเรื่องโปรตีน E6* จากเอชพีวี 16 นี้ ทีมวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. และต้นสังกัดคือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" นักวิจัยกล่าวและว่า การทำงานด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นโจทย์ที่แหล่งทุนส่วนมากมักมองข้าม เพราะต้องการผลงานที่จับต้องได้ และใช้เวลาที่สั้นกว่า ในความเป็นจริงหากไม่มีพื้นฐานความรู้ สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน ยิ่งการวิจัยในมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว การสร้างองค์ความรู้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติเป็นอย่างยิ่ง

             :โอกาส+พยายาม

             นักวิจัยกล่าวอีกว่า การสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยความมุ่งมั่น อดทน และความพยายามชนิดกัดไม่ปล่อย เพื่อให้ได้คำตอบของโจทย์ที่ตั้งไว้

             องค์ความรู้ที่ได้จากการโครงการดังกล่าว นอกจากจะใช้สอนนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาปริญญาโทเอกแล้วยังสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนรักษา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ติดเชื้อเอชพีวี 16 ในด้านการปรับใช้ชนิดของยาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย

             "16 ปีของการวิจัยยังไม่จบเพียงแค่นี้ แต่ทีมวิจัยมีแผนจะศึกษากลไกของไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งการทำงานของไวรัสในอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายอีกด้วย" นักวิจัยสรุป

   แหล่งที่มา : กานต์ดา บุญเถื่อน. นักวิทย์'รู้เปลี่ยนโรค'. กรุงเทพธุรกิจ. ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556.

                             

    Items details

    • Hits: 755 clicks
    • Average hits: 18 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด