gf
 
 

 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย...รู้ สู้ภัยพิบัติ

วันที่ 24 และ 25 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม CC-305
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย...รู้ สู้ภัยพิบัติ” เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อให้ ผู้ปกครองร่วมกันเรียนรู้วิธีการสอนลูกน้อยวัย 3-10 ขวบ ให้เข้าใจปรากฎการณ์ ธรรมชาติรอบตัว โดยอาศัยตัวอย่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ด้วยกระบวน การสอนวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน ซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีจากโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมัน เน้นให้ลูกน้อยได้ฝึกการสังเกต ฝึกฝน ทักษะทางการคิด การตั้งคำถาม และการหาคำตอบด้วยตนเอง และการใช้ กล้ามเนื้อมัดเล็กในระหว่างการหยิบจับสิ่งของและทำการทดลอง

 

กิจกรรมประกอบด้วย

-ความรู้พื้นฐานด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของลูกน้อย

- การทดลองเรื่องความดันน้ำ เพื่ออธิบายเรื่องแรงดันของน้ำที่มีความดันเพิ่มขึ้น เมื่อระดับน้ำสูงขึ้น โดยให้ลูกน้อยเจาะรูที่ข้างขวดพลาสติกในระดับต่าง ๆ ร่วมกัน สังเกตและเรียนรู้ความแตกต่างที่เกิดขึ้น

- การทดลองเรื่องแรงตึงผิว ลูกน้อยอาจเห็นสังเกตเห็นแมลงตัวเล็ก ๆ บางชนิด เดินบนผิวน้ำได้โดยไม่จม หมุดหรือลวดเสียบกระดาษก็สามารถลอยน้ำได้ เมื่อ วางอย่างเบามือ โดยอาศัยแรงตึงของผิวน้ำและใช้สมาธิในการวาง ซึ่งผู้ปกครอง สามารถช่วยประคองมือ หรือร่วมแข่งขันกับลูกน้อย ใครสามารถวางหนังยาง หมุดหรือลวดเสียบกระดาษให้ลอยบนผิวน้ำได้มากที่สุด

- การทดลองเรื่อง การละลาย สารบางอย่างในชีวิตประจำวัน เช่น เกลือและ น้ำตาล ละลายในน้ำได้ดีราวกับว่ามันหายไปในน้ำ แต่ที่แท้จริงแล้ว เกลือและ น้ำตาลไม่ได้หายไปไหน ในขณะเดียวกัน สารบางอย่างก็ไม่ละลายน้ำ เช่น ทราย กิจกรรมนี้จะให้ลูกน้อยสังเกตการละลายของน้ำตาล การชิมรสชาติ ของน้ำ ซึ่ง เปลี่ยนไปตามตัวถูกละลาย เมื่อพาลูกน้อยไปเที่ยวต่างจังหวัด ตามชายทะเล จะเห็นนาเกลือ เกลือเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ลองทำทดลองการทำน้ำเกลือ กลับคืนมาเป็นผลึกเกลืออีกครั้ง

- การทดลองเรื่อง อากาศมีตัวตน รอบตัวเราถูกล้อมรอบด้วยอากาศ แม้จะมอง ไม่เห็น แต่อากาศก็มีตัวตนจึงต้องการพื้นที่เหมือนกับสสารอื่นๆ กิจกรรมนี้จะทำ ให้ลูกน้อยเข้าใจว่าท้องเรือไม่ควรมีรูรั่ว มิเช่นนั้น น้ำจะไหลเข้ามาได้ และแทนที่ อากาศ ทำให้อากาศถูกดันออก เรือจึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการล่มได้

- การทดลองเรื่อง นำหรือไม่นำไฟฟ้า ร่วมทำการทดลองไปกับลูกน้อย เพื่อเรียน รู้ว่าวัสดุประเภทใดที่ไม่นำไฟฟ้า และวัสดุประเภทใดที่นำไฟฟ้า เพื่อฝึกให้ลูกน้อย ได้สังเกตและรู้จักหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง

 

.................................................

กำหนดการจัดกิจกรรม : วันที่ 24-25 มีนาคม 2555 วันละ 2 รอบ

รอบเช้า เวลา 09.00-11.30 น.
รอบบ่าย เวลา 13.30-16.00 น.

จำนวนที่เปิดรับ : 15 ครอบครัว/รอบ (ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวได้แล้ว
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 20 มีนาคม 2555

พร้อมกันนี้ผู้จัดได้จัดเตรียมอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

 

ลงทะเบียน Click