MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 12 February 2016 13:49

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2559 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiao Tong University)  ประจำปีการศึกษา 2559 

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ / ๘๑๘๑๕
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 20 January 2016 14:30

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจและทายาทธุรกิจด้านเทคโนโลยี ที่มีผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ Clean technology , Food technology ด้วยการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง และกิจกรรม workshop พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 35 รายเท่านั้น

alt

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1508-1512, 1523 หรือคลิกเว็บไซต์ www.nstda.or.th/bic

   

"Wolbachia: is it a promising future for mosquito control?"สถานภาพการวิจัยเรื่อง Wolbachia (โวลบาเชีย) และศักยภาพในการควบคุมยุง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 103 อาคาร สวทช. โยธี กรุงเทพฯ - โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมโต๊ะกลมเรื่อง "Wolbachia: is it a promising future for mosquito control?" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ การวิจัยเรื่อง Wolbachia และศักยภาพในการควบคุมยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรคมาลาเรียและไข้เลือดออก เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์หาโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับการควบคุมโรคต่อไป การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมี รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ (Center for Vectors and Vector-Borne Diseases/CVVD) สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

alt  alt  alt

Wolbachia เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตในกลุ่มอาร์โทรพอด สามารถเหนี่ยวนำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้ และที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการใช้ Wolbachia ในการทดลองควบคุมยุงในสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศแล้ว

Read more: "Wolbachia: is it a promising future for mosquito control?"สถานภาพการวิจัยเรื่อง Wolbachia (โวลบาเชีย) และศักยภาพในการควบคุมยุง

   

เชิญชวนผู้ประกอบการเขตภาคเหนือเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 10 February 2016 14:56

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (THAIST) ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมจักรกลเกษตรและชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ ด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม” โครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ โดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนพร้อมทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือแผนการปรับปรุง (improvement) กระบวนการผลิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

alt

โดยโครงการดังกล่าว จะมีกิจกรรมภายใต้โครงการ 3 ส่วน ได้แก่
(1) การสัมมนาเปิดโครงการ ในเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิการเข้ากิจกรรมในโครงการ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่เปิดรับการลงทะเบียนหน้างาน
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 วัน ประมาณเดือนมีนาคม 2559 เฉพาะผู้ปประกบอการที่ผ่านการคัดเลือก 10 ราย
(3) การให้คำปรึกษาและสร้างต้นแบบ โดยจะได้รับการสนับสนุนจัดทำต้นแบบ 35,000 บาท/ชิ้นงาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การออกแบบฯ สวทช. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค ให้คำปรึกษาและดำเนินการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือแบบ improvement กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเป้าหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ โทร. 0-2564-6310-11 ต่อ 117 อีเมล: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ www.decc.or.th
 

   

กรมโรงงานฯ ผนึก สวทช. ตรวจสอบโรงงานทั่วประเทศนำงานวิจัยช่วยแก้ปัญหาเตรียมอัดฉีดสูงสุดรายละ 4 แสนบาท

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 05 February 2016 10:59

•พร้อมเปิดตัวโครงการ ก้าวกระโดดประเทศไทย เพื่อพัฒนาไปสู่ศูนย์วิจัยระดับอาเซียน
กรุงเทพฯ - 5 กุมภาพันธ์ 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างก้าวกระโดด ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่อง "ก้าวกระโดดประเทศไทย (Thailand Spring Up) ยกระดับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มมูลค่าของกากอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม" มุ่งเน้นนำโจทย์ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมมาสู่การทำวิจัย สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสของการเข้าถึงของอุตสาหกรรมในบริการของรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการยกระดับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้า 2 ปีแรก จะส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอย่างน้อย 100 ราย พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายละไม่เกิน 400,000 บาท คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้ภาคอุตสาหกรรมไทย 7.5 เท่าของการลงทุน

alt  alt

นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนออุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ต่อรัฐบาล ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมของประเทศนั้น การจะยกระดับสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้จะต้องเน้นการวางรากฐานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมูลค่า GDP เป็นอันดับที่ 32 ของโลก ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญโดยช่วยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมถึงร้อยละ 34 ส่งผลให้มีมูลค่า GDP ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน+3 จัดอยู่ในประเภทที่มีขีดความสามารถ แต่ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงผลิตเพื่อการส่งออก และยังคงพึ่งพิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมของไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงนำโจทย์ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมมาสู่การทำวิจัย แล้วสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผนึกกำลังกับ สวทช. โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ก้าวกระโดดประเทศไทย (Thailand Spring Up) ยกระดับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มมูลค่าของกากอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม" พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมของอาเซียน ซึ่งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงของอุตสาหกรรมในบริการของรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

Read more: กรมโรงงานฯ ผนึก สวทช. ตรวจสอบโรงงานทั่วประเทศนำงานวิจัยช่วยแก้ปัญหาเตรียมอัดฉีดสูงสุดรายละ 4 แสนบาท

   

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 February 2016 12:35

NSTDA Newsletter

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

หัวข้อข่าวในจดหมาย

Read more: จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

   

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ และ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยใช้นวัตกรรมไอทีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(3 กุมภาพันธ์ 2559) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 13 แห่งทั่วประเทศ สานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน โดยมี บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้าง Innovation Space : ขยายโอกาสพัฒนาทักษะนวัตกรรมไอที

alt  alt

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษาแลการเพิ่มโอกาสการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กระทั่งปัจจุบันในปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานในระยะต่อไป และช่วยให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more: มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ และ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยใช้นวัตกรรมไอทีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ร่วมกับพันธมิตร ตอกย้ำความสำเร็จนำงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างขยายผลโครงการThailand Tech Show ครั้งที่ 3สู่เอกชนทั่วทุกภูมิภาค

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(3 กุมภาพันธ์ 2559) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ – หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือพันธมิตรกว่า 19 แห่ง เดินหน้านำ 153 เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน ครอบคลุมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและประมง เครื่องสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น จัดแสดงในงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและ SMEs ที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรม โดยพิเศษสุดในปีนี้ เตรียมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยด้วยการจัดงาน Thailand Tech Show ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

alt  alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต เกิดความมั่งคั่ง อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในนาม "ประชารัฐ" เพื่อสร้าง Common Ground  ให้ ทุกคนมีที่ยืนร่วมกัน และ Common Goal สานฝันร่วมกันนั้น รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐของคณะทำงานด้านยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ โดยมีคุณกานต์ ตระกูลฮุน จากบริษัท เอส ซี จี จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน จากนโยบายและการตั้งคณะทำงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าหากประเทศของเราจะก้าวผ่านจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้นวัตกรรมเป็น  ตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เน้นการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเทคโนโลยี

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ร่วมกับพันธมิตร ตอกย้ำความสำเร็จนำงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างขยายผลโครงการThailand Tech Show ครั้งที่ 3สู่เอกชนทั่วทุกภูมิภาค

   

งานสัมมนาฟรี จาก ม.รังสิต “Digital Economy: วิกฤต หรือ โอกาส”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 02 February 2016 16:51

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงานสัมมนา “Digital Economy : วิกฤต หรือ โอกาส” วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:30 น. – 16:00 น.ห้องประชุม Auditorium อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและเครื่องมือ แก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และเกิดความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับต่อสถานการณ์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจดิจิทัล แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

สำรองที่นั่งได้ที่ https://it.rsu.ac.th หรือ https://sites.google.com/site/digitalrsu

ติดต่อสอบถาม 0-2997-2200-30 ต่อ 1601, 1604

Read more: งานสัมมนาฟรี จาก ม.รังสิต “Digital Economy: วิกฤต หรือ โอกาส”

   

สวทช. จับมืออิสราเอล จัดสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้า และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในอนาคต

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

29 มกราคม 2559 ณ อาคารไบโอเทค สวทช. จ.ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานสัมมนา "Technologies for agriculture in dryland: Case study from Israel" โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของอิสราเอลมาบรรยาย เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ก้าวหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับภัยแล้งของภาคการเกษตรของไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศอิสราเอล

alt  alt  alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “อิสราเอลเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญและทุ่มงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยสำหรับการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างมากและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้กลไกสนับสนุนและจูงใจต่อการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่งอิสราเอลมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก (มากกว่า 4% ของ GDP) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่ง สวทช. ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลมาตั้งแต่ปี 2552 จากการริเริ่มผลักดันผ่านช่องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรระหว่างสองประเทศที่กว้างขวางออกไป รวมถึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและการวิจัย อาทิ งานสัมมนาวิชาการประจำปี ไทย-อิสราเอล (the Annual Thai - Israeli Science & Technology Cooperation Conference) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งนักวิจัย/นักวิชาการเข้าฝึกอบรมและทำวิจัยระยะสั้นที่อิสราเอล ตลอดจนงานประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เป็นต้น”

Read more: สวทช. จับมืออิสราเอล จัดสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้า และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในอนาคต

   

Page 1 of 48

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป