MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ก.วิทย์ จับมือ ก.ศึกษา ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยบูรณาการ การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน” ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  นำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศไทย ในรูปแบบการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยจำลองสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมี น.ส.เสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมงาน

alt

Read more: ก.วิทย์ จับมือ ก.ศึกษา ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ

   

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ หอประชุมสถาบันเอไอที  : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้จัดแถลงข่าว “พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการสนับสนุนบุคลากร สวทช. ใหบริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ” เพื่อส่งเสริมและสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น และทำงานวิจัยร่วมกันมากขึ้น โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอเอไอที) ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

alt

Read more: ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ

   

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบชนชราแห่งอนาคต

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 27 June 2016 10:47

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร และนักออกแบบ เพื่อหาไอเดียผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สู่ไอเดียใหม่ พร้อมทดสอบไอเดียและต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้โจทย์ที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้มากที่สุด สำหรับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจและรองรับความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ

alt  alt

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประกอบกับเด็ก   เกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2593 ประชากรผู้สูงอายุในโลกจะเพิ่มกว่า 20% หรือประมาณ 2,200 ล้านคน และจากผลสำรวจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง Aging Society ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนอายุ 48 - 57 ปี ในปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้ จะส่งผลถึงการตลาดของสินค้าและแนวโน้มของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งที่ส่งถึงผู้ประกอบการ SMEs ให้เริ่มทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการสินค้าในตลาดโลก และหากผู้ประกอบการ SMEs สามารถวิเคราะห์ทิศทาง ปรับกลยุทธ์การผลิต จากการผลิตอาหารทั่วไป เป็นผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ และเริ่มต้นเจาะตลาดเป้าหมายกลุ่มนี้ได้ก่อน ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว  อีกทั้งยังสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคตได้อีกด้วย”

Read more: ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบชนชราแห่งอนาคต

   

Agri-Map Online แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 10:06

Agri-Map Online เป็นแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก­รณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเก­ษตรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย

พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปล­ง ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่สำคัญ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย ในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว­เตอร์แห่งชาติ  (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจั­ดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ผ่านระบบเค­รือข่ายอินเทอร์เน็ต

สามารถเข้าใช้งานได้ที่่ http://agri-map-online.moac.go.th/

 

รูปภาพจาก Agri-Map Online

   

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง "นักวิจัยหลังปริญญาเอก"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 09:00

 

เนื่องด้วยโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง "นักวิจัยหลังปริญญาเอก"  

"เพื่อเข้าร่วมทำงานใน โครงการพัฒนาคลังเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงและฐานข้อมูล ประกอบเชิงโอมิกส์สู่การ พัฒนาการรักษามะเร็งแบบแม่นยำ ภายใต้ Research University Network (RUN) initiative" และเป็นการเปิดโอกาสให้ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความ สามารถด้านงานวิจัย

 

***สนใจติดต่อ: ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. ไตร รักษ์ พิสิษฐ์กุล (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 092-537-0549) หรือ
ดร.สัญ ชัย พยุงภร (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 089-108-3179)

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 089-920-1601 หรือ
ดร. สมพลนาท สัม ปัตตะวนิช (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 089-007-3135

   

สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท "โครงการ TAIST-Tokyo Tech" รอบที่ 3

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน หลักสูตรละ 30 ทุนเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 90 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช

.alt

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ หรือโทร. 02-5648016-8

   

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ปลื้ม ผู้ประกอบการโครงการ Successได้รับคัดเลือกจาก UOB Fin Lab สิงคโปร์ ให้เป็น 11 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ หรือ Success ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ ดร.กีรวิทย์ สมใจเพ็ง และนายปราการ สมใจเพ็ง Co-Founder และ CMO ผู้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น Stock2Day.co ได้รับคัดเลือกจาก UOB Fin Lab ประเทศสิงคโปร์ ให้เป็น 11 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก และเป็นเพียงรายเดียวจากเมืองไทย โดยเบื้องต้นได้รับเงินลงทุน 30,000 เหรียญสิงคโปร์ จากนี้จะเข้าโปรแกรม Accelerator 3 เดือน ระหว่าง 3 พ.ค. - 4 ส.ค ก่อนจะนำเสนอ Demo Day ในวันที่ 4 ส.ค. 59 ต่อไป นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

alt  alt

คุณปราการ สมใจเพ็ง หนึ่งใน Co-Founder และ CMO ของ Stock2Day.co เล่าให้ฟังว่า “Stock2Day.co เป็นโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่ม FinTech ที่ให้นักลงทุนร่วมโหวต "กระทิง" และ "หมี" สำหรับหุ้นที่ตนสนใจ และใช้ระบบ Crowd Predicting Model ที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประกาศ หุ้นกระทิง และหุ้นหมีประจำวัน ทุกเช้าก่อนตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขาย แอพยังใช้เทคโนโลยีด้าน Machine Learning และ Gamification หลายหลายเทคนิคเข้าช่วยในสร้างการมีส่วนร่วม และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราเป็นแอพที่เหมาะที่สุดสำหรับทั้งนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการเครื่องมือช่วยเริ่มต้นทำความรู้จักกับการลงทุน และนักลงทุนหน้าเก่าทั่วไปผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นกว่าก่อน ด้วยวิธีการที่ฉลาดและสนุก”

Read more: ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ปลื้ม ผู้ประกอบการโครงการ Successได้รับคัดเลือกจาก UOB Fin Lab สิงคโปร์ ให้เป็น 11 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก

   

ITAP สวทช. จัดสัมมนา “สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Eco-Innovation”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ อาคารเอสเอ็มอีแบงค์ กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ASEIC ประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาเรื่อง “สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ ด้วย Eco-Innovation” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Consulting Project for SMEs in Thailand 2016 แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กว่า 30 คน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการเติบโตสีเขียว (green growth) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ให้แก่ SMEs ในประเทศไทย

alt

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช. กล่าวว่า "โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม หรือ ASEM SMEs Eco-Innovation Center (ASEIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศเกาหลีใต้ มีภารกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ SMEs ในทวีปเอเชีย สำหรับประเทศไทย โปรแกรม ITAP ได้ร่วมมือกับ ASEIC เป็นปีแรก โดย SMEs ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ราย จะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกาหลีและไทย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะเข้าเยี่ยมโรงงานหรือสถานประกอบการ จำนวน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2559) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้ เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ SMEs ไทยเกิดนวัตกรรมสีเขียวในการดำเนินงาน และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดต้นทุนและมีรายได้มากขึ้น ด้านสังคม ได้แก่ การสร้างงานและสร้างอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดมลพิษและลดมลภาวะ”

   

ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำ 4 ผู้ประกอบการในโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” เสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุในงาน “Health Care 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารสุข และองค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยทุกผลงานล้วนตอบโจทย์พฤติกรรมในแง่การใช้งานของผู้สูงอายุ ด้วยการออกแบบบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของ ABLE lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการการใช้งานที่แท้จริงของผู้สูงอายุ

alt

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “ภารกิจของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. คือสนับสนุน SMEs ไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตของผู้ประกอบการ หลังจากสนับสนุนให้งบประมาณในการดำเนินโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุโดยการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ากับการวิจัยผลิตภัณฑ์และการออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท แกรนด์ดิส จำกัด / เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) สำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด / อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ITAP สวทช. และ ABLE Lab (กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากความร่วมมือตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และพร้อมนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนในงาน Health Care 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ซึ่งโอกาสนี้ ITAP สวทช. ยังมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 10 ราย สำหรับปี 2559 - 2560 ด้วย”

Read more: ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

   

สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(17 มิ.ย. 59)ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบเกียรติบัตร CoolMode (คูลโหมด) หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “เสื้อผ้า CoolMode กับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ โดยมีคุณสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร พร้อมกับบริษัทผู้พัฒนาเสื้อผ้า และหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode อีกหลายหน่วยงาน

alt

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า “สวทช. ได้มีการผลิตและใช้เสื้อผ้า CoolMode ในโอกาสที่ สวทช. ครบรอบปีที่ 25 โดยผลิตออกมาเป็นสีเทาในลักษณะคล้ายสีเงิน (Silver) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบดังกล่าว ซึ่งผลตอบรับจากพนักงานที่สวมใส่เสื้อผ้า CoolMode ล้วนรู้สึกชื่นชอบ สวมใส่สบาย และไม่ร้อน นับเป็นการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดโลกร้อนด้วย”

Read more: สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน

   

Page 1 of 58

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป