MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 768
2 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2999
3 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2905
4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1665
5 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 1131
6 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 2643
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1981
8 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1237
9 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1188
10 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1533
11 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 1006
12 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 3343
13 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1774
14 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1351
15 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1454
16 วัสดุทดแทนกระดูก 2978
17 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 983
18 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1069
19 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1172
20 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1584
21 Life Cycle Assessment laboratory 1013
22 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1294
23 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1493
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1305
25 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1978
26 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 2655
27 Network-based ASEAN language Translation Public Service 993
28 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1686
29 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 2394
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1575

Page 1 of 10