MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 471
2 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2829
3 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2645
4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1557
5 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 1062
6 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 2479
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1862
8 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1167
9 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1128
10 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1437
11 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 957
12 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 3126
13 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1630
14 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1288
15 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1368
16 วัสดุทดแทนกระดูก 2801
17 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 916
18 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 999
19 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1096
20 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1463
21 Life Cycle Assessment laboratory 955
22 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1198
23 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1377
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1216
25 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1816
26 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 2462
27 Network-based ASEAN language Translation Public Service 937
28 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1578
29 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1984
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1444

Page 1 of 10