MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. ทั้ง 8 คลัสเตอร์ รวมผลงานเด่นและผลงานวิจัยที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 รวม Poster จัดแสดงในงาน NAC 2015 115
2 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 3025
3 โครงการจัดทำสื่อ เรื่องเล่าทางสังคม เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 1952
4 National e-Science Infrastructure Consortium 753
5 การพัฒนาวิธีการตรวจ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้จากเกสรพืช 1869
6 ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Lamiaceae ต่อการขับไล่ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipe 1869
7 การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2125
8 การผลิตและศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว 1452
9 Feedback System with Neural Network Controller for Heart-Rate-Controlled Animated Exercise Trainer 622
10 โครงการการแข่งขันพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย : NSC 1284
11 โครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท จ.สกลนคร 1154
12 โครงการศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน จ.สกลนคร (ต่อ1) 758
13 โครงการศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน จ.สกลนคร 1202
14 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการสนับสนุนด้านผลึกศาสตร์ เนื่องในวาระฉลองปีแห่งผลึกศาสตร์สากล 991
15 นวัตกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 หนึ่งไร่หนึ่งตัน บนผืนดินเค็ม 4103
16 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2737
17 โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 1242
18 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) 1163
19 โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2557 1082
20 กิจกรรม Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS) 964
21 COMPOST QUALITY 571
22 RECOGNITION OF TESTING LABORATORIES 526
23 BIODEGRADABILITY 631
24 COMPOSTIBILITY 516
25 CHEMICAL CHARACTERIZATION 538
26 PALMOIL tester 510
27 ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซล 1206
28 Test Kit For % FFA (Free Fatty Acid) 534
29 ระบบสกัดน้ำมันปาล์มประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1510
30 ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดโดยไม่ใช้ไอน้ำ 1774

Page 1 of 8