MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. ทั้ง 8 คลัสเตอร์ รวมผลงานเด่นและผลงานวิจัยที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชันโรง 9
2 กรมส่งเสริมการเกษตร กับการส่งเสริมด้านแมลงเศรษฐกิจ 4
3 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 5
4 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชกับไม้ดอกวงศ์ขิงของไทย 3
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด สู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ่น 4
6 โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้นวัตกรรมไม้ซีออสและไอแมก เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลน 11
7 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มจธ. 15
8 ประวัติความเป็นมา จังหวัดศรีสะเกษ 6
9 เพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่เกษตรกร 4
10 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ งานพัฒนาด้านป่าไม้ 4
11 เห็ดราเพื่อการฟื้นฟูป่าและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 3
12 คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยาของเห็ดเผาะและเห็ดระโงก 13
13 การศึกษาปัจจัยชีวภาพที่สนับสนุนการเจริญเติบโต และการรอดตายของผักหวานในป่า ในสภาพธรรมชาติ 7
14 การเจริญและพัฒนาการระหว่างเห็ดเผาะกับพืชให้อาศัย ภายหลังการปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ 5
15 อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม ต่อผลผลิตเห็ดระโงกที่เจริญร่วมกับไม้ยางนา ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 7
16 สวทช. กับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ พันธมิตรร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างป่า สร้างชุมชน 92
17 ชุดตรวจโรคกุ้งอัจฉริยะ ใช้งานง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ 97
18 ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืช 94
19 เผ็ดอย่างมีมาตรฐานด้วย "เครื่องวัดความเผ็ด" 97
20 ไบโอเทค ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสู่ สปป. ลาว 109
21 ค่ายเยาวชนบูรณาการวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และชุมชน 85
22 การพัฒนากรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพดินเค็มด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ 86
23 TBRC ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย 63
24 รวม Poster จัดแสดงในงาน NAC 2015 293
25 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 3102
26 โครงการจัดทำสื่อ เรื่องเล่าทางสังคม เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 2025
27 National e-Science Infrastructure Consortium 814
28 การพัฒนาวิธีการตรวจ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้จากเกสรพืช 2001
29 ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Lamiaceae ต่อการขับไล่ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipe 1963
30 การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2247

Page 1 of 9