MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit 95
2 Active PAKTM ถุงหายใจได้ 1089
3 Teaching Computer to Understand Social Media Content: Are We Almost There Yet? 206
4 แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 1326
5 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 3399
6 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 3418
7 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1950
8 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 1283
9 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 3177
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 2348
11 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1430
12 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1390
13 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1876
14 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 1161
15 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 3995
16 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 2168
17 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1587
18 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1753
19 วัสดุทดแทนกระดูก 3617
20 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 1163
21 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1277
22 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1383
23 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1908
24 Life Cycle Assessment laboratory 1161
25 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1538
26 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1774
27 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1545
28 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2364
29 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 3394
30 Network-based ASEAN language Translation Public Service 1160

Page 1 of 10