MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 140
2 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2666
3 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2477
4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1459
5 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 1005
6 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 2317
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1760
8 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1097
9 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1075
10 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1343
11 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 912
12 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 2900
13 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1496
14 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1236
15 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1295
16 วัสดุทดแทนกระดูก 2617
17 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 865
18 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 944
19 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1043
20 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1380
21 Life Cycle Assessment laboratory 902
22 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1123
23 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1302
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1149
25 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1714
26 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 2254
27 Network-based ASEAN language Translation Public Service 888
28 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1467
29 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1794
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1350

Page 1 of 10