MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือ มูลนิธิโครงการหลวงส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดนานยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมใหม่ "ActivePAK BPW"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

22 ก.ย. 59 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน :- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดนานยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ “ActivePAK BPW" ที่มีเทคโนโลยี EMA (Equilibrium Modified Atmosphere) สามารถสร้างสมดุลบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ จึงคงความสด คุณค่า และรสชาติของเห็ดหอมให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 2-5 เท่า ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำจุดยืนของโครงการหลวงที่ช่วยสร้างอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรชาวดอยภาคเหนือ โดยมีผลลัพธ์เป็นเห็ดหอมสดคุณภาพสูงจากยอดดอย ส่งถึงมือผู้บริโภค ล่าสุดเผยโฉมเห็ดหอมสดในถุงรุ่นใหม่ “ActivePAK BPW” แล้ว ในงาน Royal Project Market สดๆ จากเกษตรกรชาวดอย 22 - 26 กย. 59 นี้ ณ พาร์ค พารากอน

alt

ดร.นพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า ทีมนักวิจัยของเอ็มเทค ได้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพผักผลไม้สดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีการรับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการผักและผลไม้สด มีการพัฒนาและร่วมทดสอบกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK BPW ได้มีการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ และร่วมทดสอบกับมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ ActivePAK BPW สามารถตอบโจทย์ความต้องการยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่เป็นถาดพลาสติกเจาะรูระบายอากาศ และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขนส่ง เช่น การขนส่งเห็ดหอมสดจากยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และการขนส่งจาก จ.เชียงใหม่ มายังกรุงเทพฯ ตลอดจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งในที่สุดประสบความสำเร็จได้บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ “ActivePAK BPW” ที่สามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 10 วัน ซึ่งเดิมการใช้ถาดพลาสติกเจาะรูสามารถเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วันเท่านั้น นับเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถส่งเห็ดหอมสดเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพฯ และในอนาคตมูลนิธิโครงการหลวงมีแผนจะนำถุงไปใช้กับเห็ดชนิดอื่นๆ ต่อไป

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือ มูลนิธิโครงการหลวงส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดนานยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมใหม่ "ActivePAK BPW"

   

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ Junior Science Talent Project (JSTP) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 โอกาสที่จะได้รับ อาทิ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง การได้รับโอกาสคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก เป็นต้น น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการ JSTP โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1431, 1433, 1434, 1436, 1437 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/jstp/

alt
   

นักวิจัยนาโนเทค ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แบบจำลองโมเลกุลสามมิติ และการคำนวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อการออกแบบและพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนสำหรับการใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เป็น 1 ใน 3 ท่านผู้ได้รับทุนจาก 3 สาขา โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559

alt

ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ผู้ได้รับทุนวิจัยสาขาเคมี กล่าวถึงรายละเอียดของงานวิจัยว่า “การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกระดับโมเลกุลในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีในวัสดุนาโนเป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบและพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น การบำบัดสภาพอากาศหรือการผลิตพลังงานชีวภาพจากชีวมวล ซึ่งจากแนวโน้มประชากรโลกและปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้การพัฒนาวิจัยด้านการสรรหาพลังงานทดแทนควบคู่กับการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและสร้างสรรค์ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาพลังงานทางเลือก รวมไปถึงเพิ่มวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ และหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก”

Read more: นักวิจัยนาโนเทค ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559

   

สวทช. นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม The 4th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผลงานวิจัย และผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทย เข้าร่วมงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ในการประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านนวัตกรรมครั้งที่ 4 (The 4th Forum on China–ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน–อาเซียนครั้งที่ 13 (The 13th China–ASEAN Expo หรือ CAEXPO) ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2559

alt

โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานคณะทำงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านนวัตกรรม ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2559 หัวข้อ “Collaborative Innovation and Technology Cooperation Experience with China at Thailand-China Technology Transfer Center” ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและจีน ผ่านการทำงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน นอกจากนั้นยังได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding on Academic and Research Collaboration) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งกว่างซี (Guangxi Academy of Agricultural Science หรือ GXAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือวิจัย การสร้างขีดความสามารถ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาการเกษตร โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ ระหว่างคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายในกรอบระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึงกันยายน 2564) โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

Read more: สวทช. นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม The 4th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2559

   

เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วงอวกาศการโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(20 ก.ย. 59) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมภาษณ์พิเศษเปิดประสบการณ์น้องมอส นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของไอเดียการทดลอง “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)” ซึ่งได้ส่งให้ นายทะกุยะ โอะนิชิ มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พร้อมเผยประสบการณ์เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากสถานีอวกาศนานาชาติ ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ (Tsukuba Space Center) และร่วมกิจกรรมหลักสูตรฝึกมนุษย์อวกาศระยะสั้น 1 วัน ร่วมกับเยาวชนอีก 4 เรื่องจาก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์

alt

น้องมอส นายวรวุฒิ จันทร์หอม เผยถึงผลการทดลองโครงการ “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ” (Capillary in Zero gravity) ว่า “จุดเริ่มต้นของการทดลองนี้มาจากการทำ Lab ในห้องเรียน ซึ่งผมสังเกตว่าของเหลวที่อยู่ในภาชนะที่มีลักษณะเป็นหลอด ผิวของน้ำจะมีลักษณะแตกต่างกัน บางผิวมีลักษณะเว้าขึ้น บางผิวมีลักษณะเว้าลง ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการอ่านข้อมูล ผมจึงเริ่มหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนการทดลองในครั้งนี้ และพบว่าความเว้านูนของน้ำขึ้นอยู่กับแรง adhesive และ cohesive ซึ่งในสมการจะมีแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอยู่ในสมการ ผมจึงสงสัยว่าถ้าทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก ลักษณะของผิวของเหลวจะเป็นอย่างไร โดยการทดลองจะนำของเหลวต่างชนิดกันมาบรรจุในเข็มฉีดยา (Plastic syringe) จากนั้นสังเกตผิวของของเหลวแล้วนำมาเปรียบเทียบกับการทดลองบนโลก”

Read more: เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วงอวกาศการโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)

   

สวทช. ร่วมผลักดันแผนงานส่งเสริม SME ปี 2560ยกระดับแยกตามระดับการเติบโตทางธุรกิจ (Business Life Cycle)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 September 2016 12:39

เมื่อวันที่ 15 กย.2559 ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวในงานแถลงข่าวการบูรณาการงานส่งเสริม SME ปี 2560 ที่จะร่วมบูรณาการกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่า "ในปี 2560 สวทช. จะส่งเสริม SME โดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดความซ้ำซ้อน มุ่งให้มีการส่งเสริมผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สามารถพัฒนาแนวคิดไปสู่ธุรกิจได้จริง ทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าสู่ตลาด"

alt

Read more: สวทช. ร่วมผลักดันแผนงานส่งเสริม SME ปี 2560ยกระดับแยกตามระดับการเติบโตทางธุรกิจ (Business Life Cycle)

   

เปิดศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ หนุนบริการทดสอบสินค้ามูลค่าสูงได้มาตรฐาน พร้อมจับมือ 16 สมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพิ่มกำลังการแข่งขันผู้ประกอบการไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(13 กันยายน 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีเปิด “ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center)” เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง และได้มาตรฐาน พร้อมนักวิจัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อนได้ เปิดดำเนินการ 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ หุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยลงนามความร่วมมือการทำงานในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวม 16 แห่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจจะถูกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปลี่ยนจากยุคการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงด้วยเทคโนโลยีของตัวเอง การแข่งขันในตลาดโลกนั้นจะแข่งขันกันใน 3 เรื่องคือ นวัตกรรม ผลิตภาพ และมาตรฐาน ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทยให้มีที่ยืนในตลาดโลกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการ ในส่วนของภาครัฐ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบมีมูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้านบาท ร้อยละ 40 เอกชนต้องส่งไปทำวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศ”

Read more: เปิดศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ หนุนบริการทดสอบสินค้ามูลค่าสูงได้มาตรฐาน พร้อมจับมือ 16 สมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพิ่มกำลังการแข่งขันผู้ประกอบการไทย

   

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น CERN ประจำปี 2560

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 13 September 2016 11:34

โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น CERN ประจำปี 2560

ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ เซิร์น (CERN: The European Organization for Nuclear Research) สมาพันธรัฐสวิส เป็นระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ สำหรับโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น และ 3 สัปดาห์ สำหรับโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ตามลำดับ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559

Read more: เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น CERN ประจำปี 2560

   

จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2559 (ฉบับที่ 18)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 12 September 2016 11:48

NSTDA Newsletter

จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2559 (ฉบับที่ 18)

 

หัวข้อข่าวในจดหมาย


บทความ


ปฏิทินกิจกรรม

Read more: จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2559 (ฉบับที่ 18)

   

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 10 September 2016 09:52

การบรรยาย “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ”
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

(9 กันยายน 2559) ในงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ เทคโนโลยีใดจะมาแรงสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ค้นหาคำตอบได้ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ไฟล์นำเสนอ เรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

alt

Read more: 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ

   

Page 1 of 63

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป