MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อทำงานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 21:32

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อรับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อร่วมงานในโครงการวิจัย/โครงงานที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล (10 S Curve) ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม : STEM Workforce ประจำปี 2560)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยร่วมงานกับอาจารย์และภาคอุตสาหกรรม ที่ดำเนินโครงการวิจัย/โครงงานในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมทำโครงการ/งานวิจัย ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน นักศึกษาระดับปริญญาเอก รับทุนไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน

ด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2560 ประกาศผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.nstda.or.th/stemworkforce
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โครงการ STEM Workforce
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462
อีเมล: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more: ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อทำงานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

   

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 13:24

(17 มกราคม 2560 ) โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) จัดสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0: “Software validation for medical devices”) เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้ SMEs ได้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริม SMEs ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์พร้อมแข่งขันในระดับสากล ITAP สวทช. จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ในหัวข้อ “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของการทำ Software Validation สำหรับเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ความรู้และจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่มีอยู่ในประเทศ

Read more: ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

   

มูลค่าผลกระทบการใช้ วทน. ทางเศรษฐกิจและสังคมของ สวทช. ปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 16 January 2017 10:55

alt

alt

alt

alt

   

โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 10:48

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) 

 

โดยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธินำผลงานวิจัยมาต่อยอด สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ไม่เกิน 1,700,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ

Read more: โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

   

กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดงานตะลุยวันเด็ก 2560 สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(11 มกราคม 2560) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในธีมงาน "สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เผยยอดตอบรับมีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมงานรวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน  เพื่อร่วมชมการแสดงของเพื่อนเยาวชนด้วยกัน และเล่นสนุกตามฐานกิจกรรมกว่า 20 ฐาน พิเศษกว่า 10 ฐานกับเกมส์เพื่อเรียนรู้และซึมซับพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนมากมาย

alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ สวทช. เปิด “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. มุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆ สวทช. และพี่ๆ จากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ แฝงด้วยสาระและความรู้ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับปีนี้มีน้องๆ เยาวชนตอบรับเข้าร่วมงาน รวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน และรูปแบบฐานกิจกรรมปีนี้มีความพิเศษที่จะให้น้องๆ จะได้ร่วมเล่นเกมส์ สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย"

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดงานตะลุยวันเด็ก 2560 สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย

   

รมว.วิทย์ เยี่ยม สวทช. พร้อมให้นโยบายเน้นงานวิจัยตอบโจทย์รัฐบาลสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 11 January 2017 18:11

(11 มกราคม 2560) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมให้นโยบายเน้นงานวิจัยตอบโจทย์รัฐบาล สนับสนุนนำการวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อน Thailand 4.0 สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันในเวทีระดับโลก  โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

alt

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าว นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งเป้าหมายที่จะนำความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ควรที่จะต่อยอดนำงานวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ อีกทั้งให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเป็นหลัก สิ่งนี้ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนคือ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาโดยการบูรณาการด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงฯ จะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ นอกจากนั้นแล้วมีนโยบายสนับสนุนให้ สวทช. มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เยาวชนมีความสนใจวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนและการเติบโตของประเทศ

Read more: รมว.วิทย์ เยี่ยม สวทช. พร้อมให้นโยบายเน้นงานวิจัยตอบโจทย์รัฐบาลสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

   

แผนการดำเนินงานการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 11 January 2017 15:34

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรป ประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เรื่อง "แผนการดำเนินงานการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน (Roadmap for EU - ASEAN S&T cooperation)"  ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้เนื้อหา ประกอบด้วย

 

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเป็นพันธมิตรของสหภาพยุโรป

 

2. สถานะความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

  • โครงการความร่วมมือที่กำลังดำเนินการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 7 (FP7) และกรอบโครงการ Horizon2020
  • กรอบการทำงานในปัจจุบันเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

 

3. ประเด็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญในอนาคต

  • สาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนมีความร่วมมือในปัจจุบัน
  • โอกาสในการสร้างความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การปรับปรุงเงื่อนไขของกรอบการทำงาน

 

4. โอกาสความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตระหว่างสหภาพยุโรป ประชาคมอาเซียน และ ประเทศไทย

  • โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  • โครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
  • โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water management)
  • โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation)
  • โครงการอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020

Read more: แผนการดำเนินงานการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

   

จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2560 (ฉบับที่ 22)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 09 January 2017 15:45

NSTDA Newsletter

จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2560 (ฉบับที่ 22)

 

หัวข้อข่าวในจดหมาย


บทความ


ปฏิทินกิจกรรม

Read more: จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2560 (ฉบับที่ 22)

   

ก.วิทย์ สวทช. มอบความสุขให้เยาวชนในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และเครือข่ายพันธมิตรของ สวทช.  ส่งมอบความสุขให้เยาวชนในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”  ระหว่างวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

alt

โดยมีกิจกรรมมากมายที่ให้ทั้งความสนุก และเปิดโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน อาทิ นักวิทย์น้อย “ตะลุยอาชีพนักวิทยาศาสตร์”, นักวิทย์น้อยตามรอยพระราชา, แป้งมัน..สร้างสรรค์ศิลปะ, มาชั่ง(หัว)มันกันเถอะ, Power of King, โครงการของพ่อ,  ใครน๊อ...ตอบได้?, เถ้าแกลบพอเพียง, ตามรอยพ่อ, ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น, ไม้ดอกแสนสวย, ปริศนาความหลากหลายทางชีวภาพ, เครื่องบินกระดาษร่อน, ระบายสีพิศวง, ทายคำ…มหาสนุก และเปิดกล่อง Pandora ส่องสัตวประหลาดกัน พร้อมกันนี้ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ พาเยาวชนน้อยๆ มาเรียนรู้โลกของวิทยาศาสตร์ ร่วมสนุกและรับของขวัญมากมาย สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  หรือ 0 2529 7100 ต่อ 77217 และ 77218 

   

สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 รอบ 2ตะลุยแดนญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมสร้างประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(6 มกราคม 2560) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 22 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 2 (2nd Batch : Science and Technology Program) จำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางสาวมิโทะนะ เอ็นโด สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี

alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 2nd Batch : Science and Technology Program ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นรอบที่ 2 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนรอบแรกไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ สวทช. ได้คัดเลือกเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้นจำนวน 22 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มอาเซียน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด”

Read more: สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 รอบ 2ตะลุยแดนญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมสร้างประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

Page 1 of 70

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป