กิจกรรม
อยากแตกต่าง สร้างธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม

 • พบกับ ผลงานนวัตกรรมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจจากนักวิจัยชั้นนำของประเทศ
 • ต่อยอด พัฒนาธุรกิจ ด้วยบริการและโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีเสริมความเข้มแข็งในทุกมิติ
 • โอกาส สร้างธุรกิจ เจรจาจับคู่กับเจ้าของเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • รับฟัง และจับตามอง 10 เทคโนโลยี ที่คุณรู้ก่อน ลงทุนก่อน รวยก่อน
 • ชม ชิม ช้อป สินค้านวัตกรรม ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษสุด

วันที่ 5 กันยายน 2562


การบรรยายพิเศษ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)”

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.


Investment Pitching


พบกับ 11 นักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยเด่นจาก สวทช. และพันธมิตร ที่จะมานำเสนอผลงาน เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจต่อยอดพร้อมผลิตในเชิงพาณิชย์และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด ได้แก่

 • V-HAPPY สารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด
 • Jib Jib CUI จิ๊บ จิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนา
 • Magik Growth นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 • Traffy City Platform แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล
 • Betaprime เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม 
 • Healthy Box กล่องโฟมอเนกประสงค์
 • HSA Grill Machine เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ
 • Thai Colostomy Bag ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา
 • Hydrophobic (Sodium) Silicate Gel โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ
 • Pasteurizing-Hot Air Drying Combined Disinfecting เครื่องทำลายเชื้อแบบพลาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์
 • ARSA Framework อาษาเฟรมเวิร์ค

อัพเดทเทรนด์นวัตกรรม กับการบรรยายพิเศษ
กันยายน 2562


เรื่อง การวิจัย และ การสร้างนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคต

 • แนวโน้ม ทิศทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในอนาคต
  โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • นโยบายขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
  รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • Smart Hospital เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาล
  โดย นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษา
  โดย นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2562


เรื่อง Lifestyle กับ ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่

 • ทิศทาง แนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภคในอนาคต
  โดย คุณปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
  ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
 • การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
  โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
  รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา (หน่วยวิจัยเครือข่าย) และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
 • นวัตกรรม พรีเดียเวล เครื่องดื่มมีสารอาหารครบ 5 หมู่ โซเดียมต่ำ
  โดย คุณเดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ
  พยาบาลโภชนบำบัด ศูนย์โภชนโปรเวล
 • "ไข่ออกแบบได้" สร้างระบบและการปฏิรูปธุรกิจเกษตรและอาหาร
  โดย น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด


เรื่อง พลังงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

 • ทิศทางแนวโน้มนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต
  โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป
  นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
 • นโยบายสนับสนุนด้านพลังงานของประเทศ
  โดย คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์
  รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • นวัตกรรมด้านพลังงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  โดย คุณออมสิน ศิริ
  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศ
  โดย คุณอัจฉรา ปู่มี
  ผู้บริหาร บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด