• Knowledge Bank

 • Back

License

 1. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ : Creative Commons
 2. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
 3. การจัดการลิขสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงการตีพิมพ์ระหว่างผู้เขียนและสำนักพิมพ์

Metric / Ranking

 1. Worldwide Prominence Percentile (Topic Prominence)
 2. Webometrics: Ranking web of research centers
 3. The Times Higher Education Impact Rankings: ผลงานวิจัยและสิทธิบัตรหนึ่งใน metrics และ indicators
 4. THE vs. QS: เปรียบเทียบ research-related indicator(s)
 5. QS World University Rankings
 6. Academic Ranking of World Universities (ARWU)
 7. World University Research Rankings (WURR)
 8. The Times Higher Education World University Rankings (THE) และตัวชี้วัดที่น่าสนใจ
 9. ต้นแหล่งดูข้อมูลค่า Metrics ควรน่าเชื่อถือ
 10. ScienceOpen: แพลตฟอร์มในการช่วยนักวิจัยเพิ่มผลกระทบงานวิจัย
 11. ScienceOpen: แพลตฟอร์มในการเพิ่มผลกระทบงานวิจัย
 12. ตัวชี้วัดการจัดอันดับหน่วยงานและประเทศของ Nature Index
 13. รู้จัก FWCI และสิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้เมตริก/ตัวชี้วัด
 14. Research Impact และตัวชี้วัดทั้งสามระดับ
 15. เมตริก Academic-Corporate Collaboration เพื่อวัดความสามารถในการวิจัย จากความร่วมมือ
 16. FWCI: ประจักษ์ โปรโมท ประสาน
 17. กลยุทธ์เพื่อช่วยเพิ่ม FWCI
 18. SCImago Institutions Rankings (SIR)
 19. หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัยและวิชาการในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ (publication)
 20. ทำความรู้จัก h-index
 21. JCI (Journal Citation Indicator)
 22. การหา Quartile ของวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus
 23. m-index
 24. i10-index
 25. ข้อดีและข้อจำกัดของ h-index
 26. CiteScore: หน่วยวัดคุณภาพวารสาร คลื่นลูกใหม่จาก Scopus
 27. h-index วารสาร
 28. h-index
 29. Research Performance Assessment ด้วยค่า FWCI
 30. Citation metrics
 31. วิวัฒนาการของการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ

Open Access

 1. การเข้าถึงแบบเปิด – Open Access
 2. การเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)
 3. ความหมาย Open Access
 4. “Open” และ “Access” ของ “Open Access”
 5. ลำดับเหตุการณ์แหล่งสารสนเทศแบบเปิด (Open Access Timeline)
 6. แหล่งข้อมูลวิชาการแบบเปิด (Open Access Scholarly Resources)
 7. วาระแห่งชาติกับนโยบาย Open Access
 8. เหมือนหรือต่างระหว่าง Preprint และ Postprint
 9. ผลกระทบเชิงบวกในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร OA
 10. แนวทางการเลือกวารสาร OA
 11. เครื่องมือเพื่อช่วยเลือกวารสารตีพิมพ์บทความ
 12. สถานการณ์ปัจจุบันและหลักการในอนาคตของการตีพิมพ์และการสื่อสารทางวิชาการ
 13. Elsevier’s Open Access
 14. Karger Open Access Searchable Gateway

Open Educational Resource

 1. Open Textbooks ของ Bccampus
 2. OpenStax ของ Rice University เป็นแหล่ง Open Textbooks

Open Repository / Institutional Repository

 1. CORE: 10 ปี กับการเป็นส่วนหนึ่งของ Open Research
 2. PubMed Central (PMC)
 3. PubMed Central (PMC) ข้อมูลเพิ่มเติม
 4. arXiv.org ตอนที่ 1 : คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร
 5. arXiv.org ตอนที่ 2 : การค้นหาและเข้าถึงเอกสารบทความอย่างไร
 6. arXiv.org ตอนที่ 3 : การเผยแพร่และประเด็นสัญญาอนุญาต
 7. arXiv.org ตอนที่ 4: Governance Model
 8. arXiv.org ตอนที่ 5: สมาชิกและ Business Model ของ arXiv
 9. arXiv.org ตอนที่ 6: Moderation Process
 10. แนวปฏิบัติการพัฒนา IR – Institutional Repository
 11. การพัฒนาคลังเอกสารสถาบัน ประเด็นระบบเปิด/ระบบเปิด
 12. พัฒนาคลังเอกสารสถาบัน – IR ได้ง่ายๆ ด้วย Drupal
 13. Drupal + Bibliography + OAI2 ทางเลือกการพัฒนา IR แทน DSpace
 14. OAI Harvester อีกเครื่องมือในกลุ่ม OAI-PMH ที่ควรศึกษา
 15. IR & Digital Collections บนฐานของ OAI-PMH
 16. เครื่องมือที่สนับสนุน OAI-PMH
 17. ระบบสืบค้นเว็บไซต์แบบ One-search ตามมาตรฐาน OAI-PMH
 18. Internet Archive Scholar แหล่งค้นคว้าเอกสารบทความวิจัยและวิชาการ
 19. ScienceOpen เพื่องานสายวิทยาศาสตร์
 20. Google Scholar

Persistent Identifier

 1. Persistent Identifier คืออะไร และเพื่ออะไร
 2. การลงทะเบียน ORCID iD
 3. การใช้ประโยชน์จาก DOI ของบทความในวารสารทางวิชาการ ตอนที่ 1

การตีพิมพ์ผลงาน

 1. Embargo period
 2. Preprint: ช่วยตรวจจับ หรือซ่อน Research Misconduct
 3. The Committee on Publication Ethics (COPE): แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดลอกผลงาน
 4. ข้อสังเกตวารสารที่เข้าข่ายไม่น่าเชื่อถือ
 5. Plagiarism ในมุมกลับ: ปรับสารในการสื่อ
 6. เหตุใดต้องมี “อ้างอิง”
 7. เหมือนหรือต่างระหว่าง Preprint และ Postprint
 8. Think Check Submit: ชวน คิด ตรวจสอบ ก่อนส่งตีพิมพ์
 9. เครื่องมือเพื่อช่วยเลือกวารสารตีพิมพ์บทความ
 10. การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการ
 11. วารสารนักล่า (Predatory Journals) หรือ วารสารหลอกลวง (Pseudo journals)
 12. Beall’s List รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์สุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่

เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม

 1. หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE
 2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20
 3. จัดการบรรณานุกรมด้วย Reference Manager ด้วย Zotero
 4. การทำงานกับรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Microsoft Word for Microsoft 365
 5. มา Sync ข้อมูลบรรณานุกรมเอกสารที่จัดเก็บด้วย Zotero กันนะครับ
 6. Mendeley เครื่องมือบริหารจัดการเอกสาร PDF และรายการบรรณานุกรม
 7. คู่มือแนะนำการใช้งาน Zotero บน OpenOffice.org Writer
 8. บรรณานุกรมง่ายๆ ด้วย Zotero : OSS Reference Manager
 9. เริ่มต้นกับการบริหารจัดการ​การอ้างอิงทางวิชาการด้วย EndNote 20​