บริการ

โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง (Nanoparticles and Cosmetics Production Plant)

ให้บริการการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทดลองผลิต ในระดับสเกลขนาดเล็ก จนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP และจดแจ้งผลิตภัณฑ์

โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง

ตัวอย่างเครื่องมือที่สำคัญ

  • Mixer 10 ลิตร และ 100 ลิตร
  • High Pressure homogenizer
  • Filling Machine
  • Packing line

Share to

Facebook
Twitter