altalt

"ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สวทช. จัดเทศกาลมอบความรู้คู่ความสนุกสนานให้กับเยาวชน ในงาน "ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร"  โดยโปรแกรมการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้าน และ จัดระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 เวลา 9.00-15.00 . บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTI0Nzg2

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ"

สถาบันวิทยาการ สวทช.ขอเชิญผู้สนใจ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ"

ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถแปลงข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบ

อินโฟกราฟิกที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

รูปแบบการอบรม ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Infographic และ Design Infographic บริษัท Infographic Thailand

ระยะเวลาการจัดอบรม 2 วัน ดังนี้

  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2559
  • รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 (ภาคเหนือ)
  • รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2559
  • รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559 

สถานที่อบรม รุ่นที่ 4, 6 และ 7 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ รุ่นที่ 5 (ภาคเหนือ) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10 % เหลือเพียงท่านละ 13,500 บาท
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณทินกร), 81897 (คุณพิมพิชชารัณย์) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป