แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

altalt

"ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สวทช. จัดเทศกาลมอบความรู้คู่ความสนุกสนานให้กับเยาวชน ในงาน "ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร"  โดยโปรแกรมการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้าน และ จัดระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 เวลา 9.00-15.00 . บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTI0Nzg2

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ"

สถาบันวิทยาการ สวทช.ขอเชิญผู้สนใจ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ"

ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถแปลงข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบ

อินโฟกราฟิกที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

รูปแบบการอบรม ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Infographic และ Design Infographic บริษัท Infographic Thailand

ระยะเวลาการจัดอบรม 2 วัน ดังนี้

  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2559
  • รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 (ภาคเหนือ)
  • รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2559
  • รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559 

สถานที่อบรม รุ่นที่ 4, 6 และ 7 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ รุ่นที่ 5 (ภาคเหนือ) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10 % เหลือเพียงท่านละ 13,500 บาท
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณทินกร), 81897 (คุณพิมพิชชารัณย์) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป