แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

โดยส่วนใหญ่แล้วในยุคนี้เรียกได้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตไปแล้ว การเสพย์ข่าวต่างๆ ก็ผ่านทาง อินเทอร์เน็ตไม่แพ้ทางหนังสือพิมพ์ หรือ ทีวี และส่วนมากก็มีการสืบค้นข้อมูลผ่าน  blog ที่จัดทำขึ้นจากบุคคลทั่วๆไป ที่มีมากมายการค้นหาที่ง่ายสำหรับผู้ใช้อย่างหนึ่งคือการติดตั้งปฏิทิน ลงหน้าเว็บนั้นๆ

โดยไปที่เมนู รูปแบบบล็อก เลือก Widgets

ปฏิทินหน้าเว็บ


จะมีข้อมูลให้เลือก จากนั้นเลือกปฏิทินแล้วลากไปยังด้านขวาเพื่อเปิดใช้งาน

ปฏิทินหน้าเว็บ-1

จะปรากฏผลลัพธ์ดังนี้

ปฏิทินหน้าเว็บ-2

และเมื่อไม่ต้องการใช้ก็ให้ลากกลับมาที่เดิม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป