แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

เมื่อพูดถึงรองเท้านารี หลายคนคงรู้ว่าคือกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีสีสันสวยงาม รูปทรงแปลกตา จุดเด่นอยู่ที่กลีบดอกที่เป็นรูปถุงคล้ายหัวรองเท้าสตรี เรียกว่ากลีบกระเป๋า ทำให้เป็นที่มาของชื่อไทยและชื่อภาษาอังกฤษคือ Lady's slipper orchid รวมทั้งชื่อสกุลคือ Paphiopedilum

ในประเทศไทยมีรองเท้านารีในสกุล Paphiopedilum ประมาณ 15 ชนิด แต่ละชนิดแสดงออกถึงความสวยงามแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการประกวดรองเท้านารีเหมือนเวทีประกวดนางสาวไทย ถ้าดอกไหนได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการยอมรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ส่งผลให้มูลค่าต้นนั้นๆ สูงจนอาจถึงหลักแสนบาท

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรองเท้านารีจึงจอมเจ้าเล่ห์ เนื่องจากมีกลไกการผสมเกสรตามธรรมชาติแสนเจ้าเล่ห์ ซึ่งกว่าจะได้ผล รองเท้านารีต้องจัดหาวิธีต่างๆ มายั่วยวนแมลง ได้แก่ ดอกมีขนาดใหญ่และมีสีสันสวยงามสะดุดตา สามารถดึงดูดแมลงในระยะไกล และดอกมีกลิ่นเหมือนกลิ่นอาหารของแมลงออกมาจากกลางดอก ทำให้แมลงเดินบนขอบกลีบกระเป๋า (ส่วนของถุงคล้ายหัวรองเท้าสตรี) เพื่อตามหาแหล่งที่มาของกลิ่นอย่างสนุกสนาน ส่งผลให้ต่อมาแมลงพาดตกสู่ด้านในของกลีบกระเป๋า แมลงก็จะหาทางออก โดยก่อนออกจะเจอกับเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้ เมื่อแมลงออกมาได้จะมีเกสรเพศผู้บางส่วนติดหลังออกมา หลังจากนั้นแมลงจะบินออกจากดอกนี้เพื่อไปหาอาหารที่อื่นต่อไป และส่วนใหญ่จะหลงกลติดกับดักดอกใหม่ ทำให้ดอกใหม่เกิดการผสมเกสร

ที่มา : ศุภลักษณ์ ภูมิคง, อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์, อุบลวรรณ อุโพธิ์ และ ฮันซ์ แบนซิเกอร์. "รองเท้านารี สวยเหลือร้ายดอกไม้จอมเจ้าเล่ห์" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 12-13.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป