แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

จากเผยแพร่ในวารสาร Science Express คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ Steve Withers จาก University of British Columbia พัฒนายาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ

โดยปกติไวรัสไข้หวัดใหญ่อาศัยโปรตีน hemagglutinin เพื่อเข้าสู่เซลล์ที่แข็งแรง แล้วจึงเพิ่มจำนวนภายในเซลล์นั้น หลังจากนั้นเพื่อแพร่กระจายไวรัสที่เพิ่มขึ้นใหม่ไปยังเซลล์ที่แข็งแรงอื่น ไวรัสอาศัยเอนไซม์ neuraminidase

ยานี้ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ neuraminidase โดยทำหน้าที่คล้ายลูกกุญแจที่หักและค้างอยู่ในแม่กุญแจ ทำให้แม่กุญแจใช้งานไม่ได้ เมื่อทดสอบกับหนูที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่รุนแรง ยาใหม่นี้สามารถรักษาหนูได้เป็นผลสำเร็จ

ที่มา : University of British Columbia (2013, February 21). New flu drug stops drug-resistant strains of virus in its tracks. ScienceDaily. Retrieved September 3, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130221143904.htm

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป