ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เลขที่สิทธิบัตรUS 7,722,885 B2
ชื่อเรื่องสิทธิบัตร
Dengue virus mutant strain, MBU 01-2002
ชื่อผู้ประดิษฐ์
Keelapang; Poonsook ,   Sittisombut; Nopporn ,  Kasinrerk ; Watchara,  Malasit ; Prida Malasit
ผู้ขอจดสิทธิบัตรNational Center for Genetic Engineering & Biotechnology, National Science & Technology Development Agency (Pathumthani, TH)
วันที่ยื่นขอจด
July 25, 2003
วันที่ได้รับอนุมัติ
May 25,  2010

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป