ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www.nstda.or.th/ystp

       ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

       โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP)
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
       ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ห้องSC105
       132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
       ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

       เบอร์โทร : 0-2564-7000 ต่อ 1439
       e-mail : ystp@nstda.or.th

 
       
       
 
 
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)