สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ซอฟต์แวร์แพล็ตฟอร์มพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ค้นหาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Platform Lexidriod)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัทไทยเวย์ โปรดักส์ จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556