สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
สารสกัด Capsaicin จากพริกพันธุ์อัคนีพิโรธใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะงานวิจัย
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555