สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดลูกหมาก
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
• ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
• ดร.วุฒิภัทร คอวนิช
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555