สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟัน และสะพานฟันเซอร์โคเนียด้วยเทคโนโลยี Dental CAD/CAM/CNC
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555