สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
การคัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์แล็กติก เพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.เวทชัย เปล่งวิทยา
หน่วยงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท สันติภาพ (อั่วเพ้ง 1950) จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556