สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท วี เอส อุตสาหกรรมยาง จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์เป็นยางล้อรถประเภทที่ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตสูงกว่ายางล้อประเภทใช้ลม คือ ใช้ยางธรรมชาติประมาณ 30 กิโลกรัมต่อเส้น