สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ระบบตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นในพื้นที่อุตสาหกรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
นายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย เกิดการเผาไหม้ของน้ำมัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ