สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
อุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์
นักวิจัย
ดร. ฉัตรชัย  ศรีสุรางค์กุล
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพสิทธิบัตร
ระหว่างดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตร  เลขที่คำขอ  1201005104
รหัสโครงการ
TT-2558-122
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีความต้องการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือ สัตว์ โดยรถยนต์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น รถเข็นสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ รถเข็นผู้พิการ ถังก๊าซ รถตัดหญ้า จักรยานยนต์ และอื่นๆ อุปกรณ์เหล่านี้โดยทั่วไปมีน้ำหนักมากและยุ่งยากในการขนย้าย ตลอดจนใช้บุคลากรจำนวนมากในการช่วยขนย้ายอุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อช่วยให้การขนย้ายสะดวกขึ้นจึงมีการใช้ทางลาดเข้ามาช่วยอย่างแพร่หลาย
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักสองชุด ได้แก่ ชุดทางลาด และชุดกลไกทางลาด ชุดทางลาดประกอบจากแผ่นทางลาดหลายชิ้น ระหว่างแผ่นทางลาดจะมีแกนหมุนร่วมกัน เพื่อให้สามารถม้วนเก็บได้ ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ชุดทางลาดจะประกอบเข้ากับชุดกลไกทางลาดซึ่งโดยปกติจะติดตั้งอยู่ในรถยนต์ การที่ชุดทางลาดติดตั้งอยู่กับที่เพื่อให้เกิดโครงสร้างแข็งแรงไม่ลื่นไหล และผู้ใช้ไม่ต้องออกแรงยกทางลาดขณะเตรียมหรือจัดเก็บทางลาด ชุดกลไกทางลาดจะประกอบด้วยชิ้นส่วนกลไกทางลาดที่มีลักษณะคล้ายข้อต่อมีหน้าที่หลักในการหมุนและล็อก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วด้วยคนเพียงคนเดียว ซึ่งมีความสะดวกในการเตรียมใช้งานและจัดเก็บ ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ และมีความปลอดภัย ตลอดจนมีขนาดกะทัดรัดใช้พื้นที่จัดเก็บน้อย
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1311
E-mail: sarocha.phengsri@tmc.nstda.or.th