สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูปสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ (Garment finish/Exhaustion) สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.วรล อินทสันตา
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี แห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
ร่วมวิจัยทดสอบการผลิต และการใช้งาน และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของภาคเอกชน และเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธบัตรเลขที่ 1303001105   เรื่องน้ำยาเคลือบสิ่งทอสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่งสำหรับผลิตสิ่งทอด้วยน้ำยาเคลือบดังกล่าว ยื่นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาสำคัญของการใช้งานสิ่งทอ คือ อายุการใช้งานที่สั้น เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องทำการซักล้างการปนเปื้อนคราบจากการใช้งานหรือสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย รา ฝุ่น น้ำ ของเหลว สิ่งสกปรก ฯลฯซึ่งการซักล้างที่บ่อยครั้งจะเป็นการเร่งให้เส้นใยสิ่งทอเสื่อมสภาพ ขาดหลุดลุ่ยเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องการซีดจางของสีสิ่งทอจากการใช้งาน ซักล้างหรือโดนแสงแดดบ่อยๆ รวมถึงสีที่เคลือบอยู่บนผ้าเกิดหลุดออกมาแล้วไปสร้างรอยเปื้อนของสีที่ตกบนผ้าอื่นมาสัมผัสก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆ นอกจากนี้การนำกระบวนการบางอย่างมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสิ่งทอก็มีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของสิ่งทอได้เช่นกัน

การพัฒนาคุณสมบัติพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการตัดเย็บมาแล้ว เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่านสำเร็จรูป ผ้าคลุมโซฟาสำเร็จรูป มุ้ง เป็นต้นรวมถึง ประเภทของสิ่งทอ วิธีการ และสารเคมีที่เลือกมาใช้ โดยการเลือกใช้ปัจจัยเหล่านี้ต้องดูตามความเหมาะสมด้วย

การทำให้สิ่งทอมีคุณสมบัติสะท้อนน้ำก็จะช่วยลดการปนเปื้อน ลดการซักล้าง กรณีการปนเปื้อนจากจุลชีพที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ทำให้ต้องซักผ้าบ่อย การเพิ่มคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียจะสามารถช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดลงได้ หรือกรณีสิ่งทอถูกรบกวนด้วยแสงและรังสียูวี จนทำให้เกิดความเสียหายต่อสีและความแข็งแรงของเส้นใย คุณสมบัติด้านการกันยูวีจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้
สรุปเทคโนโลยี
น้ำยาเคลือบสิ่งทอสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่งสำเร็จ (Garment finish/Exhaustion) สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามสูตรน้ำยาเคลือบแล้ว ยังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น พร้อมกับคุณสมบัติป้องกันสีตก
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ ชูเสน
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1616
โทรสาร: 0 2564 7003
E-mail: phitchanan@tmc.nstda.or.th