สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ Bacillus Spharicus strain 1593 เพื่อใช้ควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะงานวิจัย
บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยุงรำคาญพบมากตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำเน่าเสีย เมื่อกัดทำให้เกิดแผลพุพอง และทำให้เกิดติดเชื้อแบคทีเรีย สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Bacillus Spharicus  ในการกำจัดยุงรำคาญ