สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
นาโนอิมัลซัลสารสมุนไพร สำหรับไล่ยุง
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555