สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ESenSS เครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของส่วนผสมในอาหาร
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.เจษฎา แม่นยำ
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท ควอลิเท็ค แล็บบอราทอรี่  เซอร์วิส รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของส่วนผสมในอาหาร ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ในการตรวจวัดรสชาติเหมือนเป็นนักชิมอาหาร