สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ำ
นักวิจัย
ดร. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพสิทธิบัตร
ระหว่างดำเนินการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 1403000589 เรื่องครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ำ
รหัสโครงการ
TT-2558-115
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยุง เป็นพาหะของโรคระบาดหลายชนิดที่ส่งผลให้อัตราการตายของประชากรโลกสูง การควบคุมที่ดีที่สุดคือ การป้องการแพร่เชื้อจาก ยุงโดยการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนิยมใช้ DEET ที่สามารถออกฤทธิ์ไล่ยุงได้เป็นเวลานาน แต่ DEET เป็นสารเคมีสังเคราะห์จึงมีผลต่อผิวหนัง ระบบประสาท และระบบภูมิคุ้มกัน จึงทำให้ต้องระมัดระวังในการใช้งานมากขึ้น

ทีมนักวิจัยจึงได้ใช้สารออกฤทธิ์ไล่ยุงชนิดอื่นแทน DEET คือ สารหอมระเหยจากพืช แต่สารหอมระเหยจากพืช มักจะระเหยเร็ว มีกลิ่นฉุนแรง และมีค่าการละลายน้ำต่ำ เมื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจะทำให้ฤทธิ์ในการไล่ยุงสั้น ประสิทธิภาพในการไล่ยุงต่ำ จึงได้ทำการพัฒนาระบบนำส่งใช้กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อการบรรจุและห่อหุ้มสารหอมระเหยจากพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุงดีขึ้นนานขึ้นและลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดไล่ยุง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของครีมกันแดดที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณที่มียุงชุมและต้องการปกป้องผิวหนังจากแสงแดด ให้มีโอกาสในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและเหมาะสมมากขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
ครีมกัดแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ำนี้หลีกเลี่ยงการใช้สารไล่ยุงจากกลุ่มเคมีสังเคราะห์ (DEET) เพื่อลดความเป็นพิษที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ ช่วยลดความถี่ของการทาครีมกันแดดไล่ยุง และไม่มีผลทำให้ทั้งค่า SPF และฤทธิ์ในการไล่ยุงเสียไป องค์ประกอบของครีมกันแดดไล่ยุงประกอบด้วย ครีมเบสประเภทกันน้ำ สารป้องกันแสงประเภทกายภาพ สามารถออกฤทธิ์ในการไล่ยุงประเภทสารสกัดจากธรรมชาติที่ถูกควบคุมการปลดปล่อยด้วยระบบนำส่งที่เรียกว่า ตัวพาไขมันรูปแบบนาโน (Nanostructured lipid carrier; NLC) ด้วยเทคนิคโซนิเคชั่น มีสารกันเสียด้วยปริมาณน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และปราศจากน้ำหอม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ครีมกันแดด 2 in 1 คือครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติไล่ยุง เป็นการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุง ได้นานมากขึ้นด้วยกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี ในการพัฒนาตัวพาชนิดไขมัน โดยฤทธิ์สำคัญทั้งสอง คือ กันแดด และไล่ยุง ไม่มีผลซึ่งหักล้างซึ่งกันและกัน ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดไล่ยุงที่พัฒนาขึ้นนี้ มีส่วนประกอบสำคัญในการไล่ยุงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภาคนาโน จึงลดการระคายเคืองต่อผิวหนังรวมทั้งเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ไล่ยุง และในส่วนของการเตรียมการผลิตก็ไม่ยุ่งยาก สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก ด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบ Nanostructured Lipid carriers (NLC) ทำให้ครีมกันแดดไล่ยุงที่พัฒนาขึ้นนี้ มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ไล่ยุงได้นาน 6 ชั่วโมง เนื้อครีมทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของเนื้อครีมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุที่นานขึ้น
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร: 0 2564 7003
E-mail: sarocha.phengsri@tmc.nstda.or.th