สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ขี้ผึ้งสำหรับห้ามเลือดออกจากกระดูกที่สลายตัวได้ที่มีส่วนผสมของแป้งดัดแปร
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557