สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชั่นที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย และคณะ
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สถานภาพสิทธิบัตร
ยื่นขอจดสิทธิบัตร ภายใต้ชื่อที่ นาโนอิมัลชั่นสำหรับไล่ยุงที่มีสารสมุนไพรชนิดน้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก เลขที่คำขอ 0801003857
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เป็นที่ทราบกันดีว่า "ยุง"นับเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆอาทิเช่น มาลาเลีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง ไข้สมองอักเสบ เป็นต้นโดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น "ยุง" จึงนับเป็นปัยหาด้านสาธารณสุขของประชากรโลกโดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ ซึ่งวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดที่ได้รับความนิยมคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ประกอบด้วยสารมีฤทธิ์ไล่ยุง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กันยุงในปัจจุบันนิยมใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ไล่ยุงเป็นส่วนประกอบ ซึ่งหากใช้ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา อาการทางสมอง ชักและเสียชีวิตได้อีกทั้งยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นการใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์กันยุงจึงนับเป็นทางเลือกสำคัญ
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง 3 ชนิด คือ น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชั่นที่พัฒนาได้มีจุดเด่น ดังนี้
1.ใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี
2. มีฤทธิ์ป้องกันยุงได้นานสูงสุดถึง 4.7 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาออกฤทธิ์นานกว่าผลิตภัณฑ์กันยุง ชนิดอิมัลชัน
3. สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิมัลชันได้ กล่าวคือ มีความเสถียรและความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรได้อีกด้วย
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1616 - 1619
E-mail: tlo-ipb@nstda.or.th