สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
กระบวนการเตรียมน้ำยางข้นเพื่อการผลิตจุกนมหลอกที่ปราศจาก Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.สุรพิญ ลอยกุลนันท์
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส์ จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556