สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ถ้วยอะลูมิน่า สำหรับใช้หลอมแก้ว และภาชนะสำหรับรับรองเผาที่อุณหภูมิสูง
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
นางรุ่งอรุณ แสนงาม
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท บุญมา อินดัสทรี้ จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 2 พฤษภคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สวทช. ได้คิดค้นสูตรและกระบวนการผลิตถ้วยอลูน่าใช้สำหรับหลอมแก้วขึ้นมาเพื่อลดการนำเข้า