สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เครื่องยกผู้ป่วย
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.พสุ สิริสาลี และคณะ
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
เครื่องยกผู้ป่วย เลขที่สิทธิบัตร 31489
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สะดวก ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น ขึ้นลงเตียง เก้าอี้เข็น เป็นต้น

ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว อาทิเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยยกตัวในการขึ้นลง เตียงหรือเก้าอี้เข็น เพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง หรือ เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยมีใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในเมืองไทย มีใช้ค่อนข้างน้อย ทั้ง อาจจะเนื่องจากเครื่องยกผู้ป่วยมีราคาสูง และ แรงงานในประเทศยังมีราคาถูก แต่มีแนวโน้มสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เครื่องยกผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก อาทิเช่น ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ขึ้นลงเตียง, เก้าอี้เข็น เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรับน้ำหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม สามารถถอดประกอบได้ ใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูง สามารถผลิตได้เองในประเทศ
เพิ่มเติม
ผู้ทรงสิทธิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ :
• บริษัท สยามอินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด (ปทุมธานี)
• บริษัท ยูเทค อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สมุทรปราการ) โทร. 0-2317-6085, 0-2763-8601-3
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1616 - 1619
E-mail: tlo-ipb@nstda.or.th