สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เทคนิคการเผาเคลือบเซรามิกต้นทุนต่ำ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
หน่วยงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะงานวิจัย
รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
• บริษัท คิวรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลอพเม้นท์ จำกัด
• บริษัท สยามฟริต จำกัด
• บริษัท เพอร์โร (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ฉัตรวิบูย์เครื่องเคลือบดินเผา จำกัด