สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษใยสับปะรด พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร. นฤดล อินทะสันตา
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552