สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
Traffy: ศูนย์ข้อมูลการจราจรทางมือถือ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.วสันต์ ภัทราอธิคม
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ