สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ขอเชิญร่วมงานและร่วมฟังสัมมนาผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด "Thailand Techshow 2019"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

Highlight วันที่ 6 กันยายน 2562 : Technology Pitch : ห้อง LOTUS SUITE 5,6,7

พบกับการนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย อาทิ สูตรเวชสำอางบำรุงผิวครีมไลโปโซมโพรไบโอติก, ผลิตภัณฑ์กำจัดรังแคในสัตว์, เครื่องกลั่นน้ำมันยางพารา, แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ดจากโฟมรีไซเคิล, โครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้เพื่อรักษาการสูญเสียกระดูกขากรรไกรและใบหน้า, ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นจากสารสกัดว่านสากเหล็ก เป็นต้น

ดาวน์โหลดกำหนดการ วันที่ 6 กันยายน 2562

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ที่ https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2019/

** ไม่มีค่าใช้จ่าย **

Tech Show 2019