สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ส่อง 10 นวัตกรรมที่น่าสนใจ จากงาน Thailand Techshow 2019

มาชวนส่อง 10 นวัตกรรมที่น่าสนใจ จากงาน Thailand Techshow 2019

จากการบรรยายหัวข้อ "10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)" โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 Innovation X Sustainability)" เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Thailand Tech Show 2019

การบรรยายพิเศษ

"10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)"

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

  Source : NSTDA Channel on YOUTUBE