สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ : ทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

สัมมนาออนไลน์

 

ทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

 

(การหาประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดการสิทธิ)

 

hosted by

 

United States Patent and Trademark Office (USPTO)

 

Intellectual Property Attaché - Bangkok Office

 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

สัมมนาเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ ในประเด็นด้านการหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialization) 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การหาประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดการสิทธิในเชิงทรัพย์สินทางปัญญาจากนักปรับปรุงพันธุ์พืช อาทิ ผู้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว "ไรซ์เบอรี่ " เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

ในวันที่ 2 กันยายน 2563

 

เวลา 13:00 - 15:00 น.

 

ทาง Microsoft Teams

 


  

 

<< FREE >> ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ .....

 

https://www.eventbrite.com/e/117162430985