สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa IP Voucher

คูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดรับสมัคร หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน SMEsในอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ต้องการการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ และยื่นจด Digital IP ประเภทสิทธิบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.depa.or.th