สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ภาพข่าวงานสัมมนา LES Thailand Meeting 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทีมบริหารสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานร่วมจัดตั้งสมาคมอนุญาตให้ใช้สิทธิประเทศไทย (Licensing Executive Society Thailand) ได้เข้าร่วมงานสัมมนา LES Thailand Meeting 2018 ในหัวข้อ IP Licensing Standards and Thai Practice

โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ Francois Painchaud ประธานสมาคมอนุญาตให้ใช้สิทธินานาชาติ Licensing Executive Society International และ Partner สำนักงานกฎหมาย Robic จากเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดาร่วมเปิดงานและเล่าประสบการณ์กิจกรรมและการทำงานของสมาคมฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา ก่อนร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถือว่าเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาของประเทศไทย
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals Co., Ltd.) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดของข่าวสามารถติดตามได้จาก

http://licensingthailand.com/upcoming-events/les-thailand-meeting-2018-ip-licensing-standards-and-thai-practice/