สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
สวทช. เข้ารับมอบรางวัล IP CHAMPION 2020 สาขาลิขสิทธิ์

ผลงาน "เกมกระดาน (Board Game) The Xvolution"

ได้รับรางวัล IP CHAMPION 2020 สาขาลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นตัวแทนนำทีมเข้ารับมอบรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2563 (IP Champion 2020) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสาขาลิขสิทธิ์ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ จากผลงานโสตทัศนวัสดุ "เกมกระดาน (Board Game) The Xvolution" ภายในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2020 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยได้รับเกียรติจากคุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้มอบรางวัล

"เกมกระดาน (Board Game) The Xvolution" เป็นนวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ของไทย ที่มีการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และข้อมูลด้านบรรพชีวิน มาผนวกกับเกมกระดานเพื่อให้ผู้เล่นได้รับความรู้ผ่านการเล่น ซึ่งออกแบบโดยบริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตของเล่นจากไม้ยางพาราเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก ร่วมกับบริษัท จีซอฟต์บิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันของไทย มาเป็นบอร์ดเกมที่เล่นสนุก และยังสามารถเห็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทยเคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องได้ โดย สวทช. ผลิตและเริ่มวางจำหน่ายบอร์ดเกม The Xvolution ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล IP Champion 2020 ในประเภทต่างๆ แต่ละสาขา ที่ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วย อาทิ สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สาขาสิทธิบัตรการออกแบบ และสาขาเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับนักสร้างสรรค์ ที่ได้นำแนวคิดนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้