สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทราบ กลุ่มตลาดและมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาของตนจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตามลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemY6OpFYThMcPKS38Bu6v_3Y1xI_LJ2aUXzPrtQSg7f7pTAQ/viewform


**ด่วน** ปิดรับสมัคร 12 ตุลาคม 2561 นี้ **