The Xvolution : เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตผ่านบรรพชีวินไทย


The Xvolution game เป็นการพัฒนาต้นแบบเกมกระดาน (board game) ที่นำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและข้อมูลบรรพชีวินไทย (หรือซากดึกดำบรรพ์) ที่ค้นพบในเมืองไทย มาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เรียนรู้และเข้าใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เกมกระดาน "The Xvolution เรียนรู้ วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตผ่านบรรพชีวินไทย" เป็นของเล่นที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิง (Edutainment) และ เป็นของเล่นเพื่อการเรียนรู้ (Educational toys) ที่จะช่วยให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลาย เป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กทุกคน