ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการข้าว พัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วม ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข51 ซึ่งทนน้ำท่วมฉับพลันได้นาน 12 วัน หลังน้ำลด สามารถฟื้นตัวได้เร็ว ให้ผลผลิตดี คุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เหมาะสำหรับปลูกในนาน้ำฝน และได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้ว นอกจากนี้ยังมี ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ทนอยู่ใต้น้ำได้นาน 2 – 3 สัปดาห์ ปลูกได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตดี เหมาะกับนาชลประทาน มีปริมาณอะไมโลสต่ำ

ทั้งนี้ความพิเศษของข้าวทนน้ำท่วม คือ เวลาข้าวจมอยู่ใต้น้ำ ข้าวจะเจริญเติบโตน้อยที่สุด คล้ายกับการจำศีล เพื่อรักษาพลังงานไว้ใช้หลังน้ำลด ทำให้ฟื้นตัวได้ดี ตรงกันข้ามกับข้าวที่ไม่ทนน้ำท่วม จะพยายามเติบโต ยืดตัวให้พ้นน้ำให้ได้ จึงใช้พลังงานมาก เมื่อพลังงานหมด หลังน้ำลดก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป